streda, 15. júna 2016

Navštívil nás kardinál Robert Sarah

"Aktuálna kríza vo svete nie je kríza politická či ekonomická. Ale kríza Boha." (kardinál Sarah v diskusii po sv. omši)

Pri príležitosti slovenského vydania jeho knihy Boh alebo nič navštívil Slovensko kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Mali sme tú milosť privítať ho hneď na začiatku jeho návštevy aj v našom kostole Svätej rodiny v Petržalke. Pred sv. omšou sa zúčastnil zasadania Liturgickej komisie KBS v našom Pastoračnom centre. Po sv. omši, pri ktorej koncelebrovali viacerí biskupi (vrátane nášho bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského) a niekoľko desiatok kňazov. Na symbolickom mieste petržalského sídliska budovaného ateistickým režimom, kde nás pred rokmi sv. Ján Pavol II. povzbudil k tomu, aby sme sa nehanbili za evanjelium, bola predstavená kniha, ktorá hovorí o kríze Boha vo svete. Kardinál Sarah po krátkom predstavení knihy odpovedal na otázky prítomných v diskusii. Dotkol sa tém problematiky prítomnosti islamu najmä v západnej Európe, konkrétnych liturgických otázok a správnej interpretácie liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu, situácie v jeho rodnej Guinei, a odovzdal nám i svoje posolstvo pre Slovensko, ktoré podľa neho nesmie zabúdať, koľko trpelo pre svoju vieru. Po prezentácii knihy nasledovala autogramiáda. Kardinál mal trpezlivosť podpísať knihu každému, kto po tom túžil. Napokon podpisoval knihy viac ako hodinu v osobnom kontakte s ľuďmi. Jeho jednoduchosť, hlboká zbožnosť prezrádzajúca živý kontakt s Bohom oslovila mnohých. Kardinál zdôraznil najmä veľký zmätok, v ktorom žije mnoho katolíkov v súčasnosti a potrebu dať Božiemu ľudu jasnú orientáciu vo viere, v disciplíne a v hodnotách, nevyhýbajúc sa ani súčasným ideológiám, akou je i gender ideológia a kríza rodiny a manželstva.štvrtok, 26. mája 2016

Komentár o. Juraja Vitteka k ukončeniu Jubilea sv. Filipa (Vatikánske rádio)


Komentár zaznel vo vysielaní Vatikánskeho rádia, 26. mája 2016:
Dnešný deň, 26. máj 2016, je dňom slávnostného ukončenia jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho, ktorý žil šesťdesiat rokov vo Večnom meste a zaslúžil si prívlastok "Apoštol Ríma". Toto jubileum sa minulý rok prelínalo s rovnakým jubileom svätej Terézie z Avily, spolu s ktorou bol v roku 1622 kanonizovaný. Boli vtedy kanonizovaní štyria svätí: Filip Neri, Terézia z Avily, Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Izidor. Rimania vtedy žartovali: pápež kanonizuje dnes štyroch Španielov a jedného svätého. Tak milovali svojho rímskeho svätca. A práve v Španielsku bola posvätená v januári minulého roka putovná busta s relikviou svätého Filipa Neriho. Po návšteve Španielska, Rakúska (v susednej Viedni) a Poľska sme ju pred rokom na niekoľko dní priniesli z bavorského Oratória v Aufhausene aj na Slovensko. Potom jej púť pokračovala po celom svete. V kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke má naše Oratórium natrvalo vzácnu relikviu z “precordia” svätého Filipa, pri ktorej sme v ostatných dňoch konali novénu ku cti tohto mimoriadneho svätca a uvažovali sme o jeho živote, o jeho výrokoch a o jeho príťažlivej metóde evanjelizácie. V Ríme v týchto dňoch prebiehajú oslavy tohto svätca v kostole Chiesa Nuova, ktorý postavil a v ktorom sa nachádzajú jeho telesné pozostatky. Svätú omšu na jeho sviatok príde okrem iných sláviť aj kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej Stolice.