piatok 26. decembra 2014

Vianoce 2014

Ďakujeme Vám za každé dobrodenie preukázané nám tento rok 
a všetkým Vám prajeme, 
aby ste zažili Božiu nežnosť pri slávení vianočného Tajomstva! 

nedeľa 7. decembra 2014

Obnova pre ženy Wellnes in God 6Pod záštitou Centra pre rodinu BA sa v Senci už tradične (po štvrtý krát) uskutočnil ďalší ročník Obnovy pre ženy Wellness in God 6 ­v ­­termíne: 5.12. v TP Hoteli Družba s.r.o. Naša Komunita Oratória už viac rokov spolupracuje duchovnou službou pri týchto stretnutiach, ktoré sú dňami oddychu, duchovného i telesného zotavenia pre kresťanské ženy - manželky, mamičky, vychovávateľky, aktivistky atď.

Aj tento rok bol pripravený bohatý duchovný program ako prednášky otca Juraja Vitteka na témy: Bl. John Henry Newman a Duchovné etapy kresťanského rastu s odkazom na vývoj manželského vzťahu, prednáška biblistu otca Jozefa Jančoviča o biblických ženách, svedectvo Majky Kuželovej, sv. omše, príležitosti k spovedi a duchovným rozhovorom, prítomnosť a duchovná služba don Mariána Valábka, riaditeľa Centra pre rodinu BA, i našich oratoriánskych otcov Andreja Šottníka a Tomáša Krampla, spoločenstvo priateliek, oddych, relax. Vďaka za svedectvo viery týchto dní!

piatok 31. októbra 2014

Párty všetkých svätých

Tento rok sme ponúkli pohľad na "dušičkové" a "halloween-ske" dni v kultúrnom, náboženskom a historickom kontexte ich vývoja na blogu www.vkontexte.sk. Môže pomôcť objaviť hlboké a naliehavé výzvy, ktoré Cirkev adresuje veriacemu katolíkovi na 2. vatikánskom koncile (Gaudium et Spes, 61): "Nech teda kresťania spolupracujú na tom, aby kolektívne kultúrne prejavy a podujatia, také vlastné súčasnej epoche, prenikol ľudský a kresťanský duch."

Ako príklad konkrétnej ponuky pre katolícke rodiny sme aj tento rok zorganizovali v našej farnosti v Senci "Párty všetkých svätých". Nepochybne podobné aktivity vznikajú aj inde.

Ide o to, aby sme v "radosti Evanjelia" (Evangelii gaudium) slávili sviatky našej viery, aby sme sa učili kultúrnej tvorivosti, aby sa naša viera stávala kultúrou, aby autenticky poľudšťovala rytmus nášho života. "Ľudskej osobe je vlastné, že plnosť pravej ľudskosti môže dosiahnuť iba pomocou kultúry, to jest kultivovaním prirodzených bohatstiev a hodnôt" (Gaudium et Spes, 53). 

Párty všetkých svätých v Senci 2014 from Juraj Vittek on Vimeo.

sobota 18. októbra 2014

Svätý pápež Pavol VI. a Oratoriáni


Pápež Pavol VI. mal dôležité vzťahy s Kongregáciou Oratória svätého Filipa Neriho v Bresci, kde sa stal jeho spovedníkom otec Giulio Bevilacqua a ten ho duchovne sprevádzal až po pápežstvo. Mimochodom, Giulio Bevilacqua bol počas I. svetovej vojny väznený v Čechách (Horovice). Bol veľkou osobnosťou, ktorá jednoznačne ovplyvnila intelektuálny a duchovný vývoj Montiniho. Jeho priateľ, Jean Guitton (aktívne účastný na druhom vatikánskom Koncile ako “laik poslucháč”) povedal o otcovi Bevilacquovi: “človek úplne výnimočný, jeden zo stĺpov Cirkvi a Koncilu”. Pavol VI. ho napokon vymenoval za biskupa a v roku 1965 za kardinála. S jemnocitom ho urobil titulárnym kardinálom kostola san Girolamo della Caritá, kde žil sv. Filip Neri vyše tridsať rokov a poslal mu dar, klietku s kanárikmi, na spomienku jednoduchosti svätého Filipa Neriho. Dovolí mu však zostať farárom u sv. Antona v Bresci až do smrti. Ďalšou oratoriánskou postavou v živote Pavla VI. bol otec Paolo Caresana (1882-1973), ktorý sa stal oratoriánom v Bresci, ale neskôr žil v rímskom Oratóriu vo Vallicelle (1934-1958). Bol spovedníkom Montiniho a jeho duchovným vodcom v rokoch mladosti. Montini počas svojich mladých kňazských rokov chodil do oratoriánskeho kostola Chiesa Nuova a robil duchovné stretnutia s ľuďmi, ktorých duchovne viedol. A práve tu oslávil aj 25. výročie svojej kňazskej vysviacky, spolu s o. Caresanom, a pri tejto príležitosti daroval reštaurovanie miestnosti „Sala Rossa“, v ktorej sa uchovávajú dôležité a vzácne pamiatky na svätého Filipa. Na obrázku jeho výročia nebol nik iný ako svätý Filip Neri.

piatok 17. októbra 2014

Malé Oratórium na blahorečení pápeža Pavla VI.

Cirkev má nového blahoslaveného! Ctihodný Giovanni Battista Montini, pápež Pavol VI., bol 19. októbra 2014 blahorečený pápežom Františkom za prítomnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. Práve pápež Benedikt XVI. uznal hrdinské čnosti Pavla VI. 20. decembra 2012. Bol to jeden z posledných veľkých úkonov jeho pontifikátu, možno jeden z najdôležitejších, aj keď sa udial v diskrétnosti, v skrytosti, bez reklamy, stále v tom štýle pokory, ktorý dal veľmi charakterizoval Pavla VI. a Benedikta XVI. 

Pavol VI. medzi svätými pápežmi Jánom XXIII. a Jánom Pavlom II. zostáva ľahko zabudnutý. Tak ho aj nazvali “zabudnutým pápežom”. Prenechal prednosť dvom populárnym pápežom aj v oslávení. Ale pápež Benedikt, pokorný Boží služobník, naň nezabudol a po kanonizácii v apríli tohto roku sme boli svedkami, na zakončenie mimoriadnej Synody biskupov o rodine, blahorečenia giganta 20. storočia, pápeža Pavla VI. V našom oratóriu sme o ňom mali Veľké oratórium už v novembri roku 2013. Vieme o silnom pute, ktoré viazalo tohto pápeža s oratoriánmi.

O pápežovi Pavlovi VI. porozprával o. Juraj vo vysielaní Vatikánskeho rádia i v TVLUX.

Na kanonizácii sme sa zúčastnili aj spolu s otcom Andrejom, ktorý aj takto ešte oslávil 20. výročie svojej kňazskej vysviacky. Ďakujeme všetkým za sprostredkovanie tejto cesty!


Pred blahorečením obraz Pavla VI. čaká na svoje odhalenie:

 

štvrtok 9. októbra 2014

Tretie oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

9.-12. októbra 2014, po dvoch rokoch opäť v prekrásnom jezuitskom prostredí kaštieľa v Ivánke pri Dunaji, sa skupina približne dvadsiatich mladých ľudí blízkych nášmu malému Oratóriu svätého Filipa Neriho stretlo na už tradičných októbrových oratoriánskych duchovných cvičeniach. Téma tohtoročných duchovných cvičení: "Stúpenci Cesty: via lucis Ecclesiae" a zamýšľali sme sa nad dynamizmom kresťanskej duchovnej Cesty viery pod vedením veľkých majstrov duchovnej Cesty, bl. Johna H. Newmana, Dionýza Areopagitu, sv. Terézie z Avily a iných. Ukázali sme potrebu perspektívy duchovného života smerujúceho k svätosti (fides et amor) i rozumového rozvíjania viery (fides et ratio) pre duchovný rast. Napokon sme videli zákonitosti duchovného rastu na Ceste v živote jednotlivca i spoločenstva (so zvláštnym odkazom na etapy dozrievania v manželstve). 

Všetkým vďaka za spoločenstvo a dni "nabité" a "zmagnetizované" Božím Slovom interpretovaným vo svetle Cirkvi, vo svetle svätých! Duchovné cvičenia viedol moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho v Senci, otec Juraj Vittek. 

streda 24. septembra 2014

Oslávili sme 20 rokov kňazstva otca Andreja Šottníka


V stredu 24. septembra 2014 dovŕšil otec Andrej Šottník, farár v Senci a zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, 20. rok svojho kňazského života. K jeho jubileu sme mu zablahoželali a poďakovali Bohu za dar jeho kňazstva pri svätej omši v Senci. Počas svätej omše účinkoval spevácky zbor Provisorium a zaznela i pieseň pre otca Andreja, ktorej text napísala jeho mamička, pani Brigita Šottníková, a zhudobnil ju náš organista, Richard Vörös. Spevácky ju interpretoval otec Juraj Vittek a zbor Provisorium, na organe Richard Vörös a na harmonike pani Mazuchová. Nášmu jubilantovi po sv. omši zagratulovali pán Ivan Fendek a pani Helena Čajková, ako i mladí zo svetského Oratória. Po sv. omši nasledovalo agapé v Pastoračnom centre, kde otcovi Andrejovi blahoželali veriaci osobne. Všetkým patrí veľká vďaka za všetky prejavy lásky, pozornosti a duchovného spoločenstva! 


Fotografie (Ľ.Bača, M.Vincze):

sobota 20. septembra 2014

O. Juraj na vysviacke a primíciách o. Michala Márie u benediktínov v Sampore

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše ordinoval br. Michala Máriu Kukuču OSB do posvätného rádu presbyterátu. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života na našom území. Ordinovaný novokňaz slávil v nasledujúci deň, nedeľu 21. septembra 2014, svoju primičnú svätú omšu. Pred obradmi kňazskej vysviacky otec arcibiskup vyzdvihol v homílii niektoré základné aspekty kňazského povolania a života. Nadväzujúc na rozhovor medzi Ježišom a Petrom v závere Jánovho evanjelia, upozornil na úzky zväzok medzi láskou k Bohu a pastoračnou starostlivosťou. „Láska k blížnemu je vlastne jediným spôsobom, ako konkrétne prejaviť svoju lásku k Ježišovi“, podotkol.

Slávenie nedeľnej primičnej omše predchádzal tradičný spev antifóny k Duchu Svätému a modlitba priora kláštora za novokňaza. Slávnostnú homíliu predniesol moderátor komunity sv. Filipa Neriho v Senci, o. Juraj Vittek, ktorý o. Michala Máriu istý čas duchovne viedol. Svoj príhovor začal v osobnom tóne, keď pripomenul konkrétnu cestu nášho novokňaza v ktorej sa zvlášť silne prejavila účinnosť mariánskej úcty. Kňazskú službu potom predostrel vo veľkej šírke nadväzujúc zvlášť na osobné svedectvo sv. Jána Pavla II., ktorý predstavil svoje kňazské povolanie ako dar i tajomstvo.
Vysvätený novokňaz pochádza z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. 
Viac na stránke benediktínov www.benediktini.sk.

pondelok 8. septembra 2014

Sviatok Narodenia Panny Márie - pôvodný titul kostola Santa Maria in Vallicella

V roku 1575 pápež Gregor XIII. zveril svätému Filipovi Nerimu a Kongregácii Oratória starobylý kostolík Santa Maria in Vallicella v Ríme, ktorá bola najstarším rímskym kostolom zasväteným tajomstvu Narodenia Panny Márie. Svätý Filip sa rozhodol nahradiť pôvodný kostolík novým kostolom (po tal. Chiesa Nuova), ktorý vyrástol na mieste pôvodného.

K sviatku Narodenia ponúkame homiletický skvost z obdobia patristiky, homíliu svätého Jána z Damasku k Narodeniu Panny Márie, prednesenú na začiatku 8. storočia v Jeruzaleme (v preklade o. Juraja Vitteka z gréckeho originálu): Homília svätého Jána z Damasku k Narodeniu Panny Márie.

Kostol Chiesa Nuova v Ríme:

streda 3. septembra 2014

nedeľa 24. augusta 2014

Otec Juraj na vkontexte.sk o prozelytizme


Pápež František pri rozličných príležitostiach hovorí o prozelytizme: “Cirkev „nerastie v prozelytizme“, „ale rastie vďaka príťažlivosti, svedectvu, kázaniu“. Podobné slová zopakoval aj v rozhovore s talianskym ateistom v novinách La Reppubblica, čo spôsobilo nemalé rozčarovanie medzi niektorými katolíkmi. Doslova povedal, že prozelytizmus je "slávnostná hlúposť". Znamená to, že sa nemáme snažiť o to, aby sa ľudia stali katolíkmi? Nie je jednoduché rozumieť pápežovi Františkovi (nielen kvôli tomu, že v tomto prípade používa cudzie grécke slovo prozelytizmus). Mnohí si myslia, že mu rozumia, no pritom si vysvetľujú jeho slová veľmi povrchne, skôr na základe mediálneho podania a rozličných ideologických interpretácií. Čo myslí v skutočnosti pápež František pod prozelytizmom? Otec Juraj Vittek podáva vysvetlenie na www.vkontexte.sk.

sobota 2. augusta 2014

Stredovek ako ho (možno) nepoznáte


„STREDOVEK AKO HO NEPOZNÁTE“ – Skončili sme katechézy o Desatore a kresťanskej morálke a začali sme nový cyklus prenášok „Večery o kresťanskej kultúre“. Soboty večer od 20.15h budú venované prednáškam s prezentáciou o kresťanskom stredoveku a o mýtoch, ktoré v mentalite dnešných ľudí o stredoveku panujú. Stretnutia vedie otec Juraj.

sobota 19. júla 2014

LAB-Oratórium: Plavba za Morskou HviezdouTento rok (19. 7. - 26. 7. 2014) prebieha farský detský tábor LAB-Oratórium, ktorý organizuje farnosť sv. Mikuláša. Téma tohtoročného tábora súvisí s Rokom Sedembolestnej Panny Márie (podobne ako minulý rok s Rokom svätých Cyrila a Metoda). 


LAB-Oratórium je v plnom prúde. Pozdravujeme všetkých doma!
Nech Vás sprevádza Hviezda morská (Stella Maris):
"Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu. V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária." (Sv. Bernard z Clairevaux)
Informácie o minuloročnom LAB-Oratóriu nájdete tu.

streda 16. júla 2014

Spomienka Karmelskej Panny Márie

Flos Carmeli (bazilika svätého Pankráca v Ríme, Pápežský inštitút Teresianum)... Spomienka na návštevu karmelitánov na jar tohto roku. V spojení s celou karmelitánskou rodinou:Flos Carmeli, vitis florigera, splendor caeli, virgo puerpera singularis.
Mater mitis sed viri nescia Carmelitis esto propitia stella maris.
Radix Iesse germinans flosculum nos ad esse tecum in saeculum patiaris.
Inter spinas quae crescis lilium serva puras mentes fragilium tutelaris.
Armatura fortis pugnantium furunt bella tende praesidium scapularis.
Per incerta prudens consilium per adversa iuge solatium largiaris.
Mater dulcis Carmeli domina, plebem tuam reple laetitia qua bearis.
Paradisi clavis et ianua, fac nos duci quo, Mater, gloria coronaris. Amen.

Spomienka na stretnutie s karmelitánskym profesorom, otcom F.-M.Léthelom pred kanonizáciou Jána Pavla II. na karmelitánskom inštitúte Teresianum v Ríme:


pondelok 14. júla 2014

Svätý Filip Neri a svätý Kamil z Lellis

Dnes je 400 rokov od smrti svätého Kamila. Nasledovať Krista a zmeniť svoje zmýšľanie podriadiac ho Bohu – to je výzva Božieho Slova. Obrátenie je ustavičná úloha kladená pred kresťana. Pod obrátením obyčajne myslíme to tzv. prvé obrátenie – teda viera v Krista a prijatie ho za svojho Spasiteľa – teda obrátenie vlastné krstu. „Kristova výzva na obrátenie neprestáva zaznievať v živote kresťanov. Toto druhé obrátenie je nepretržitou úlohou celej Cirkvi.” (KKC, 1428) Sv. Filip Neri to vyjadril slovami: “Svätosť spočíva celá v rozmedzí troch prstov, teda v umŕtvovaní úsudku, teda v spochybnení samého seba, samolásky a vlastného úsudku.” “Umŕtvovať úsudok” neznamená samozrejme pohŕdať ľudským rozumom, ale zdôrazňuje nevyhnutnosť mať určitý odstup od pyšného naviazania sa na svoje vlastné úsudky, odstup od svojvôle, ktorá pochádza z pyšného sebavedomia.
Je zaujímavé sledovať vzťah svätého Filipa Neriho so svätým Kamilom z Lellis. 

utorok 1. júla 2014

Tretie výročie Komunity Oratória


"Ty si Pánom mojich dní..." Touto piesňou sa začala sv. omša 1. júla 2014. Niektoré dni majú zvláštne miesto v našom živote. 1. júl je dátum príchodu Komunity Oratória do Senca, zároveň dňom kňazskej vysviacky o. Juraja (1.7.2000). Milým prekvapením boli spevy na tejto sv. omši a milé agapé v Pastoračnom centre po sv. omši. Vďaka všetkým za milé prejavy pozornosti, lásky a otvorenosti srdca.


Každý rok je pre nás výzvou rozširovať srdce podľa slov svätého Pavla: "Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy." (2Kor 6) Dilatatur est cor nostrum - rozšírilo sa naše srdce! Vďaka Vám všetkým, v srdciach ktorých máme veľa miesta! Aj za prejavy vášho miesta v srdciach pre nás v tento deň! A nech Pán rozširuje naše srdcia pre všetkých, i pre tých, v srdciach ktorých je nám "tesno" Benedictus Deus in saecula!

Viac fotografií tu: http://www.farasenec.sk/news/tretie-vyrocie-oratoria-v-senci/

piatok 20. júna 2014

Quarantore - oslava Božieho Tela a Krvi
Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela dostávame pozvanie zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h.
Okrem osobných úmyslov pozývame k modlitbe na nasledovné spoločné úmysly:

1. Za mládež našej farnosti. 2. Za všetkých rekreantov počas Seneckého leta. 3. Za budúcnosť Komunity Oratória.

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.


Zapísať sa na jednotlivé hodiny môžte tu: 
https://docs.google.com/document/d/1IZo288EKTR_vWlGqtBAgl3VKARrPTHjObKnF2RJCI7I/edit?usp=sharing

Meditácia o symbolike Krista Prameňa živej vody


Táto eucharististická adorácia 40-tich hodín sa nesie v znamení symboliky Krista Prameňa živej vody, silného biblického symbolu, ktorý nás ponára do tajomstva Kristovho Tela a Krvi. Práve v atmosfére oslavy Božieho Tela, Eucharistie, sa nesie táto eucharistická adorácia, ktorú vzdávame nášmu Pánovi prítomnému medzi nami.

piatok 25. apríla 2014

Na Slovensko príde otec Mário A. Aviles, C.O.

Od 1. mája do 5. mája budeme mať na Slovensku vzácnu návštevu. Prvýkrát v histórii nás navštívi generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, otec Mario Aviles, C.O. Svojou návštevou poctí našu rodiacu sa formačnú Komunitu Oratória v Senci. Je vyslancom Svätej Stolice, ktorému je zverená starosť o jestvujúce i rodiace sa Kongregácie Oratória po celom svete. Jeho návšteva je dôležitá pre budúcnosť nášho Oratória a budúceho kánonického ustanovenia Kongregácie Oratória. V programe jeho návštevy je aj stretnutie s bratislavským arcibiskupom-metropolitom, Mons. Stanislavom Zvolenským. V rámci jeho návštevy budeme mať viac príležitostí stretnúť sa s ním vo farnosti Senec. Hneď 1. mája o 20.00h aj v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie pozývame na oratoriánsky koncert STABAT MATER od Giovanniho Battistu Pergolesi, ktorý bude interpretovať Collegium Wartberg_SK. Otec Aviles bude prítomný 2. mája na prvopiatkovej sv. omši v Senci (o 18:30h) a 4. mája aj na nedeľných svätých omšiach v Senci (o 8.15h a 9.30h). Po svätých omšiach bude s ním neformálne stretnutie v Pastoračnom centre v Senci. V rámci návštevy na Slovensku sa stretne aj s formačnou komunitou Oratória na Morave a navštívi aj Kongregáciu Oratória svätého Filipa Neriho vo Viedni. Naplánovaná je aj jeho prítomnosť v relácii "U Nikodéma" v TV LUX (pondelok 5. mája).


Malé Oratórium na svätorečení pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Po oratoriánskych duchovných cvičeniach na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ktoré sme uskutočnili v októbri roku 2013, sme sa napokon s veľkou radosťou zúčastnili na svätorečení Jána Pavla II. i Jána XXIII. v Ríme.


nedeľa 20. apríla 2014

Krížová cesta 2014 v seneckom amfiteátri

Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti

Krížová cesta na Veľký Piatok, 18.4.2014, Mestský amfiteáter v Senci


Symbolisticky dramatizovaná krížová cesta na Veľký Piatok je projekt, ktorý vznikol v atmosfére oratoriánskej kreativity v spolupráci s režisérom Marekom Mokošom. Kombinácia modlitby, špekulatívneho zamyslenia a symbolu sa ukázala ako mimoriadne účinný a moderný formát schopný "hovoriť k srdcu" (bl. J.H.Newman). Vďaka talentovaným mladým ľuďom, nadšeniu, obetavosti, sa zrodilo toto dielo v seneckej farnosti a uskutočnilo sa na Veľký Piatok 2014 v seneckom mestskom Amfiteátri.

Zo zamyslení počas Krížovej cesty:

...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1,23-24) Preto ak chceme byť učeníkmi, ktorí sa v Duchu a v pravde (por. Jn 4, 23) klaňajú živému Bohu, nemôže byť ani v našom ohlasovaní vyprázdnený Kristov kríž (por. 1 Kor 1,17). Kríž, ktorý sa vznáša nad nami, sa prispôsobuje dobe a ľudskej zlobe, jeho podstata však zostáva...


Korupcia, klientelizmus, ideológie, ktoré manipulujú davy, morálny rozpad ľudskej lásky a neviazaná sexualita, opustenosť, ignorovanie slabých, chorých, starých, postihnutých, zbavovanie sa počatého človeka, ohováranie, osočovanie, absencia výchovy, otroctvá drog, alkoholu, nahoty, skryté či otvorené útoky na kresťanov, predstaviteľov Cirkvi, rozpad manželstiev i rodín… Je treba ešte ďalej vypočítavať, ako môže vyzerať kríž dnešného človeka? Ježišova krížová cesta je aj dnes “svetlom, ktoré svieti vo tmách”, “jeho rany nás uzdravujú”. Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti. 

sobota 29. marca 2014

Duchovný koncert: Haydn - Sedem slov Krista na kríži

SEDEM SLOV KRISTA NA KRÍŽI Na duchovné umocnenenie prežívania pôstneho obdobia sme aj tento rok pripravili duchovný koncert F. J. Haydna „Sedem slov Krista na kríži“. Tento mimoriadne hlboký duchovný a kultúrny zážitok nám spostredkoval Collegium Wartberg. Zazneli meditácie otca Juraja Vitteka a úryvky Božieho Slova predniesla pani Helena Čajková.

Texty meditácií: nájdete tu.

Fotogaléria z koncertu:

utorok 18. marca 2014

SKI-Oratórium Dolomity marec 2014

Už tradičná lyžovačka v Dolomitoch, rodinná a priateľská atmosféra v duchu oratoriánskej charizmy, krása prírody, radosť zo športu, silné momenty modlitby, sviatostného života, každodenná sv. omša, rozhovory, džavot detí, a veľa iného.utorok 28. januára 2014

Modlitbová reťaz Quarantore za mladých


Danka z nášho malého svetského Oratória prišla s iniciatívou usporiadať 40-hodinovú reťaz individuálnych modlitieb (Quarantore). Úmysel: aby všetci mladí ľudia v seneckej farnosti otvorili svoje srdcia prostredníctvom Panny Márie a dali Boha na prvé miesto vo svojom živote. Modlitba bude prebiehať individuálnou formou (každý podľa svojich možností na mieste, kde sa nachádza).