utorok 30. júna 2015

Oratoriáni odchádzajú zo Senca

Po dlhšom zvažovaní a hľadaní Božej vôle otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dospel k rozhodnutiu zveriť nám farnosť Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke.

Opäť si pripomíname slová svätého Pavla: Dilatatur est cor nostrum. "Pre Vás sa otvorili naše ústa a rozšírilo naše srdce" (2 Kor 6, 11). Ďakujeme všetkým za každý prejav spolupráce, podpory, ústretovosti, lásky a pozornosti. Sme šťastní z každého dobrého diela, ktoré sa s Božou obdivuhodnou pomocou podarilo a ktoré prinieslo požehnanie pre Cirkev. A prosíme svätého Filipa Neriho aj pre nás o nový dar zväčšenia srdca, lebo "láska zväčšuje srdce" (sv. Terézia z Lisieux).

štvrtok 18. júna 2015

Požehnanie nového oltára v seneckom farskom kostole

Vo štvrtok 18. júna 2015 nás navštívil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, a požehnal nový oltár vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Viac na www.farasenec.sk.

sobota 6. júna 2015

Oratoriánska obliečka

Dekrétom Generálnej prokúry Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho z 24. októbra 2010 bola so súhlasom bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského na Slovensku ustanovená formačná Komunita Oratória svätého Filipa Neriho. Rozbehol sa tak projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Jej zakladajúcimi členmi sú otec Juraj Vittek a otec Andrej Šottník. Po dvojročnej oratoriánskej skúsenosti otca Juraja v Ríme a štyroch rokoch spoločného oratoriánskeho života spolu s otcom Andrejom sa rozhodli aj navonok prejavovať svoju oratoriánsku identitu kňazským oblečením. Oratoriáni nie sú rehoľníkmi, ale svetskými kňazmi bez rehoľných sľubov, ktorí žijú komunitným spôsobom života a snažia sa napĺňať charizmu a odkaz svojho otca svätého Filipa Neriho. Svoju oratoriánsku identitu, ktorá smeruje ku kánonickému ustanoveniu inštitútu pápežského práva, teda Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho, chcú prejavovať aj navonok kňazským oblečením inšpirovaným dobovými spôsobmi z čias svätého Filipa Neriho. Podľa oratoriánskych Konštitúcií „sa členovia Kongregácie na základe slobodnej vôle oddávajú kongregácii s úmyslom zostať v nej až do smrti. Tento spôsob sa odlišuje od života rehoľníkov, pretože svätý Filip radšej viedol svojich synov iným spôsobom a chcel, aby boli svetskými kňazmi. Kongregácia nasleduje prvotné kresťanské spoločenstvo v tom, že jej príznačná sila nespočíva v množstve jej členov, ale skôr vo vzájomnom poznaní – čím sa môže vzdať úcta známym tváram – a v ozajstnom pute lásky, ktorým ti, čo sú z rovnakej rodiny, môžu byť spojení prostredníctvom každodenných zvyklostí.“ (č. 10-11). Oratoriánske kňazské rúcho je znamením príslušnosti k jednej rodine, spoločného života a vzájomného puta Kristovej lásky. Je zároveň znamením ich pevného rozhodnutia zostať v spoločnej rodine Oratória na celý život v perspektíve budúceho kánonického ustanovenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho...

piatok 5. júna 2015

Quarantore za seneckú farnosť a za Oratórium svätého Filipa Neriho

Od 15.00h piatka 5. júna do 7.00h nedele 7. júna 2015 sa opäť podujímame na spoločnú modlitbu Quarantore. V atmosfére slávnosti Božieho Tela a Krvi. Oslavu zavŕšime v nedeľu eucharistickou procesiou ulicami mesta Senec. Tentokrát Vás pozývame pripojiť sa k spoločnému úmyslu za budúcnosť seneckej farnosti a za budúcnosť Oratória svätého Filipa Neriho. Vo farnosti i v Oratóriu nás čakajú totiž zmeny a potrebujeme sa všetci ponoriť do Božej prítomnosti, aby sme lepšie rozpoznávali Boží plán s nami všetkými. A tak Vás pozývame na v poradí 6. Quarantore (40-hodinovú eucharistickú adoráciu) do kaplnky Najsvätejšej Trojice pri Slnečných jazerách v Senci. Spojíme sa v úmysle za budúcnosť seneckej farnosti i nášho Oratória svätého Filipa. Na jednotlivé hodiny sa môžete prihlásiť tu.