utorok 27. októbra 2015

Obliečka nášho oratoriánskeho seminaristu Milana Jaroša


Dnes otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy bohoslovcom tretieho ročníka Kňazského seminára v Bratislave počas slávnosti obliečky v seminárskej kaplnke. Medzi bohoslovcami bol aj člen našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, Milan Jaroš. Sprevádzajme nášho oratoriánskeho seminaristu v modlitbách. V nedeľu 1. novembra sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke konal krátky obrad, pri ktorom náš seminarista verejne prejavil svoju vôľu začleniť sa do rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku.

nedeľa 25. októbra 2015

Párty všetkých svätých v PetržalkePozývame deti s rodičmi na alternatívny halloweensky program pre deti s názvom „Párty všetkých svätých“. V sobotu 31. októbra o 15.00h organizujeme program pre deti. Rozhodli sme sa tvorivo využiť všetky impulzy, ktoré priťahujú detskú pozornosť v dnešných často sekularizovaných halloween-skych oslavách: od tekvíc, cez masky, tajomnosť, sviečky, tmu, zábavu, tanec, výzdobu, sladkosti. Deti (príp. aj rodičia) nech prídu oblečené za rozličných svätých, príp. anjelov. Pod vedením kňazov a animátorov sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Súčasťou oslavy svätých budú aj sladkosti, občerstvenie a pod. Po zábavnej časti sa deti presunú do kostola na sv. omšu o 17.00h pri sviečkach. Podľa počasia budú ešte potom nasledovať krátke aktivity vonku, ktoré sa začnú pochodom svetla. Ide nám aj o to, aby naše deti nemuseli závistlivo pokukávať po rozličných pochybných halloweenskych maškarádach, na ktoré sa ich katolícki rodičia zdráhajú pustiť. Pomôže nám, ak na emailovú adresu farnosti, príp. telefonicky potvrdíte svoju účasť, aby sme vedeli odhadnúť počet detí. Akákoľvek pomoc je vítaná a tešíme sa na spoločné kreatívne strávené chvíle s deťmi i s rodičmi. Často sa zabúda, že pôvodný staroanglický a staroírsky Halloween, z ktorého je dnes už iba karikatúra, bol pôvodne našim katolíckym sviatkom. Vráťme mu jeho pôvodný katolícky obsah. V utorok večer bude otec Juraj vysvetľovať v relácii vKontexte v TV Lux históriu tohto sviatku.Slávia katolíci Halloween? Článok o Halloweene, o jeho histórii, o mýtoch, o Sviatku všetkých svätých a o tom, ako sa k tomu má katolík postaviť v tvorivosti viery (J. Vittek, www.vkontexte.sk).

pondelok 5. októbra 2015

10. výročie Slovenskej katolíckej misie v kostole san Girolamo della Caritá v Ríme

V nedeľu 4. októbra otvorila Slovenska katolícka misia desiaty rok svojho pôsobenia vo Večnom meste. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, predsedal svätej omši. Medzi krajanmi, ktorí sa v Kostole San Girolamo zhromaždili na slávnosti, bol prítomný i veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme zastupoval vicerektor Marek Haratim spolu s ďalšími kňazmi. Na slávnosti sa zúčastnil aj otec Juraj Vittek, ako jeden z bývalých správcov misie. Na záver sa zhromaždeniu prihovoril Don Pierpaolo Felicolo z Rímskeho vikariátu, ktorý vyzdvihol spoluprácu medzi Rímskou diecézou a jednotlivými národnostnými komunitami. Podčiarkol dôležitosť kultúrneho bohatstva a tradície, hĺbku a preciozitu, ktorou sa vyznačuje slovenská komunita v Ríme. Slovenská katolícka misia sa pravidelne stretáva každú nedeľu na svätej omši o 16:30 v kostole San Girolamo na Via di Monserrato 62A.