štvrtok 27. októbra 2011

Svätý Filip Neri a jeho pedagogika svätosti

Veľké Oratórium:
Svätý Filip Neri a jeho pedagogika svätosti


... v cykle "VEĎ MA ZA RUKU" 
pod vedením otca Juraja Vitteka


27. 10. 2011 sa uskutočnilo prvé "veľké Oratórium" svätého Filipa Neriho na tému zakladateľa samotného Oratória. DVD záznam z tohto stretnutia je možné zohnať v knižnici Pastoračného centra v Senci v nedeľu dopoludnia u p. E. Debnárovej.
Videoalbum z podujatia: