Vďaka za vašu podporu

Naša komunita vzniká takpovediac z ničoho. Vzhľadom na úplnú právnu nezávislosť fungovania Kongregácií Oratória, musíme sa postarať o svoje fungovanie sami, výlučne z vlastných zdrojov. Staráme sa o formáciu dorastu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás duchovne i materiálne podporujete. Ďakujeme za modlitby, obety, za duchovnú i ľudskú podporu, praktickú pomoc i povzbudivé slovo.
Ďakujeme i za finančné dary na rozvoj našej komunity.
Číslo účtu, kde môžte prispieť na podporu Komunity Oratória a jej apoštolátu: SK77 1100 0000 0029 1597 1699. Za našich dobrodincov sa každý deň modlíme aj spoločne.