nedeľa 23. októbra 2016

Párty svätýchV predvečer sviatku Všetkých svätých vznikla aktivita nášho Oratória svätého Filipa Nériho ako program pre deti, aby sme spoločne oslávili sviatky Všetkých svätých (teda v pravom zmysle náš katolícky Halloween). Rozhodli sme sa tvorivo využiť všetky impulzy, ktoré priťahujú detskú pozornosť v dnešných často sekularizovaných halloween-skych oslavách: od tekvíc, cez masky, tajomnosť, sviečky, tmu, zábavu, tanec, výzdobu, sladkosti. Deti prichádzajú na párty oblečené v maskách – v maskách rozličných svätých, anjelov. Pod vedením kňaza a animátorov sa dejú rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré sú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Súčasťou sú sladké odmeny, občerstvenie a pod. Po zábavnej časti sa deti presunú do kostola na sv. omšu pri sviečkach, ktoré vytvárajú atmosféru tajomnosti a tak trochu aj bázne. Po sv. omši nasledujú ďalšie aktivity vonku v prítmí farskej záhrady vyzdobenej svietiacimi tekvicami, v ktorých sú vyrezané rozličné kresťanské symboly: srdce (symbol lásky), kríž (symbol viery), kotva (symbol nádeje), Ježišova tvár atď. Deti sú animátormi sprevádzané rozličnými aktivitami do životov konkrétnych svätých a pod. Tvorivosti sa medze nekladú. Aká je naša viera, také je i naše slávenie. Ide o to, aby sme v “radosti Evanjelia” (Evangelii gaudium) slávili sviatky našej viery, aby sme sa učili kultúrnej tvorivosti, aby sa naša viera stávala kultúrou, aby autenticky poľudšťovala rytmus nášho života.Nikto nám nič neukradne, ani nezoberie, ak budeme rásť v autentickej viere. A deti nebudú závistlivo pokukávať po rozličných pochybných halloweenskych maškarádach, na ktoré sa ich katolícki rodičia zdráhajú pustiť. Práve naopak, budeme mať sami čo ponúknuť pri kultivovaní ľudskej spoločnosti.”

Viac o Halloweene a tejto aktivite:

www.vkontexte.sk

V relácii vKontexte TVLux.

Fotogaléria z minulého roka na www.svatarodina.fara.sk.

utorok 13. septembra 2016

Novéna pred svätorečením Matky Terezy v Petržalke

V príprave na kanonizáciu blahoslavenej Matky Terezy, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. septembra 2016 v Ríme, Kongregácia sestier misionárok lásky spolu s naším Oratóriom a našou farnosťou Svätej rodiny v Petržalke pripravili novénu k budúcej svätej. Novéna sa konala každý deň od piatka 26. augusta po večernej sv. omši. Počas novény sa postupne premietal dokument o Matke Tereze, zazneli jej myšlienky, boli prednášané modlitby a na záver bolo všetkým udelené požehnanie s relikviou svätej. Vyvrcholením tejto novény bola svätá omša pri príležitosti kanonizácie, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. septembra 2016 v kostole Svätej rodiny v Petržalke o 15.30h.
Kazateľom bol Mons. Vladimír Thurzo. Po tejto svätej omši sestry misionárky lásky účastníkov pozvali na agapé do centra Betlehem na Rovniankovej ul. 10 v Petržalke. Bohu vďaka za tieto intenzívne duchovné dni!

streda 15. júna 2016

Navštívil nás kardinál Robert Sarah

"Aktuálna kríza vo svete nie je kríza politická či ekonomická. Ale kríza Boha." (kardinál Sarah v diskusii po sv. omši)

Pri príležitosti slovenského vydania jeho knihy Boh alebo nič navštívil Slovensko kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Mali sme tú milosť privítať ho hneď na začiatku jeho návštevy aj v našom kostole Svätej rodiny v Petržalke. Pred sv. omšou sa zúčastnil zasadania Liturgickej komisie KBS v našom Pastoračnom centre. Po sv. omši, pri ktorej koncelebrovali viacerí biskupi (vrátane nášho bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského) a niekoľko desiatok kňazov. Na symbolickom mieste petržalského sídliska budovaného ateistickým režimom, kde nás pred rokmi sv. Ján Pavol II. povzbudil k tomu, aby sme sa nehanbili za evanjelium, bola predstavená kniha, ktorá hovorí o kríze Boha vo svete. Kardinál Sarah po krátkom predstavení knihy odpovedal na otázky prítomných v diskusii. Dotkol sa tém problematiky prítomnosti islamu najmä v západnej Európe, konkrétnych liturgických otázok a správnej interpretácie liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu, situácie v jeho rodnej Guinei, a odovzdal nám i svoje posolstvo pre Slovensko, ktoré podľa neho nesmie zabúdať, koľko trpelo pre svoju vieru. Po prezentácii knihy nasledovala autogramiáda. Kardinál mal trpezlivosť podpísať knihu každému, kto po tom túžil. Napokon podpisoval knihy viac ako hodinu v osobnom kontakte s ľuďmi. Jeho jednoduchosť, hlboká zbožnosť prezrádzajúca živý kontakt s Bohom oslovila mnohých. Kardinál zdôraznil najmä veľký zmätok, v ktorom žije mnoho katolíkov v súčasnosti a potrebu dať Božiemu ľudu jasnú orientáciu vo viere, v disciplíne a v hodnotách, nevyhýbajúc sa ani súčasným ideológiám, akou je i gender ideológia a kríza rodiny a manželstva.štvrtok 26. mája 2016

Komentár o. Juraja Vitteka k ukončeniu Jubilea sv. Filipa (Vatikánske rádio)


Komentár zaznel vo vysielaní Vatikánskeho rádia, 26. mája 2016:
Dnešný deň, 26. máj 2016, je dňom slávnostného ukončenia jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho, ktorý žil šesťdesiat rokov vo Večnom meste a zaslúžil si prívlastok "Apoštol Ríma". Toto jubileum sa minulý rok prelínalo s rovnakým jubileom svätej Terézie z Avily, spolu s ktorou bol v roku 1622 kanonizovaný. Boli vtedy kanonizovaní štyria svätí: Filip Neri, Terézia z Avily, Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Izidor. Rimania vtedy žartovali: pápež kanonizuje dnes štyroch Španielov a jedného svätého. Tak milovali svojho rímskeho svätca. A práve v Španielsku bola posvätená v januári minulého roka putovná busta s relikviou svätého Filipa Neriho. Po návšteve Španielska, Rakúska (v susednej Viedni) a Poľska sme ju pred rokom na niekoľko dní priniesli z bavorského Oratória v Aufhausene aj na Slovensko. Potom jej púť pokračovala po celom svete. V kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke má naše Oratórium natrvalo vzácnu relikviu z “precordia” svätého Filipa, pri ktorej sme v ostatných dňoch konali novénu ku cti tohto mimoriadneho svätca a uvažovali sme o jeho živote, o jeho výrokoch a o jeho príťažlivej metóde evanjelizácie. V Ríme v týchto dňoch prebiehajú oslavy tohto svätca v kostole Chiesa Nuova, ktorý postavil a v ktorom sa nachádzajú jeho telesné pozostatky. Svätú omšu na jeho sviatok príde okrem iných sláviť aj kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej Stolice.

nedeľa 22. mája 2016

Hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho

Jubileum 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho sa chýli ku koncu. 26. mája, na sviatok svätého Filipa, sa končí. Tento rok tento sviatok padá na slávenie Božieho Tela a Krvi. 

Pri tejto príležitosti a zo spolupráce v Lux communication a TV Lux sa zrodila myšlienka usporiadať rodinný hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho, počas ktorého sa v Pastoračnom centre u nás v Petržalke predstavia dva hudobné subjekty, Maťo Lišhák, jeden zo zakladateľov TV Lux s jeho skupinou Luxband a o. Juraj s naším - ako inak - ImProvisóriom. Večer bude moderovať Anetka Lisá, moderátorka TV Lux. Srdečne vás pozývame. Tešíme sa na spoločné chvíle strávené spolu s vami! 


nedeľa 15. mája 2016

Oslava svätého Filipa Neriho

Sviatkom svätého Filipa Neriho 26. mája 2016 sa končí jubilejný rok svätého Filipa Neriho pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia. Tento rok sviatok svätého Filipa padol na slávnosť Božieho Tela. Tešíme sa na stretnutia s vami!


streda 16. marca 2016

Náš seminarista Milan Jaroš prijal lektorát

15. marca 2016, v deň svojich 25. narodenín, náš oratoriánsky seminarista Milan Jaroš prijal v kaplnke Kňazského seminára v Bratislave z rúk Mons. Jozefa Haľka, pomocného bratislavského biskupa, službu lektora. Člen našej formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho prijal túto liturgickú službu spolu s ďalšími ôsmimi seminaristami bratislavskej a trnavskej arcidiecézy. Je to ďalší krok na jeho ceste ku kňazstvu. Srdečne blahoželáme a sprevádzajme ho i naďalej našou podporou.

Obrad lektorátu je sprevádzaný odovzdávaním knihy Svätého Písma a slovami "prijmi knihu Písma svätého, verne podávaj ďalej Božie slovo". Nech sa teda pevne zakorenený v Tradícii Cirkvi učí odovzdávať Božie Slovo tak, ako ho sám prijal.

 

utorok 23. februára 2016

Nimnica s TV Lux - o. Juraj Vittek o teológii svätých

Televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica zorganizovala aj tento rok 6-dňový liečebno–oddychový pobyt spojený s duchovným programom. 

V jednom z troch termínov (v termíne 2.2. - 7.2.2016) s duchovným sprievodom kňazov známych z obrazoviek Televízie LUX duchovne viedol tento pobyt aj otec Juraj Vittek na tému: Kristovo svetlo v srdci Cirkvi, teológia svätých.


Z Bulletinu TV Lux o Nimnici III

štvrtok 11. februára 2016

V slovenčine vyšla kniha bl. J.H.Newmana IDEA UNIVERZITY

Kolégium Antona Neuwirtha vydalo knihu zakladateľa Oratória svätého Filipa Neriho v Birminghame, bl. Johna H. Newmana IDEA UNIVERZITY. Úvodnú esej o živote a diele J. H. Newmana napísal otec Juraj Vittek. John Henry Newman, najprv slávny anglikánsky kazateľ na Oxforde, neskôr katolícky kňaz, založil Oratórium svätého Filipa Neriho v Birminghame, v roku 2010 bol blahorečený pápežom Benediktom XVI. Umocnením nášho spoločenstva s Newmanom sú relikvie nového blahoslaveného prinesené priamo z beatifikácie, ktoré daroval nášmu rodiacemu sa Oratóriu na Slovensko vtedajší generálny zástupca Konfederácie Oratórií, otec Edoardo A. Cerrato, C.O. Dnes ich uchovávame v našom kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke. Newmana oslovili írski biskupi ohľadom projektu založenia novej katolíckej univerzity, ktorej sa mal stať rektorom. To znamenalo vzdialiť sa na dlhý čas od svojej Kongregácie Oratória. Newman to napokon prijal a v tomto období vzniká aj jeho klasické dielo Idea univerzity. 


Pri príležitosti slovenského vydania Newmanovej Idey univerzity Kolégium A. Neuwirtha zorganizovalo Konferenciu v priestoroch Kolégia v Ivánke pri Dunaji, 11. novembra 201|5. Záznam z príspevku o. Juraja Vitteka na tejto Konferencii:


 Knihu si môžete kúpiť napríklad aj v eshope Kolégia.

utorok 26. januára 2016

O. Juraj pri hrobe svätého Františka Saleského v Annecy

Krátko pred sviatkom svätého Františka Saleského (24. januára) som navštívil hrob svätého Františka v bazilike Navštívenia v Annecy (Savojsko, Francúzsko) a  prosil som za naše Oratórium v Bratislave, za našu Farnosť svätej Rodiny v Petržalke, za naše katolícke médiá na Slovensku, zvlášť za TV Lux a naše mediálne projekty a za všetkých ľudí blízkych Oratóriu.

Svätý František Saleský sa narodil 21. augusta 1567 v Thorens. Zomrel v Lyone 28. decembra 1622, v roku kanonizácie svätého Filipa Neriho, ktorého poznal prostredníctvom životopisu Antonia Gallonia. Tento životopis mu poslal jeho priateľ, bl. biskup Giovanni Giovenale Ancina, jeden z prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V meste Thonon založil miestnu Kongregáciu Oratória, ktorej sa stal prvým prepoštom a ktorú bl. pápež Pavol VI. nazval "perlou Savojska". Počas jeho cesty do Ríma v rokoch 1598-99 spoznal prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V roku 1661 bol blahorečený, v roku 1665 kanonizovaný a v roku 1887 vyhlásený za Učiteľa Cirkvi.

piatok 1. januára 2016

Všetkým Vám prajeme požehnaný Nový rok 2016!"Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach. Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť..." (Ž 103)