sobota 19. júla 2014

LAB-Oratórium: Plavba za Morskou HviezdouTento rok (19. 7. - 26. 7. 2014) prebieha farský detský tábor LAB-Oratórium, ktorý organizuje farnosť sv. Mikuláša. Téma tohtoročného tábora súvisí s Rokom Sedembolestnej Panny Márie (podobne ako minulý rok s Rokom svätých Cyrila a Metoda). 


LAB-Oratórium je v plnom prúde. Pozdravujeme všetkých doma!
Nech Vás sprevádza Hviezda morská (Stella Maris):
"Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu. V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária." (Sv. Bernard z Clairevaux)
Informácie o minuloročnom LAB-Oratóriu nájdete tu.

streda 16. júla 2014

Spomienka Karmelskej Panny Márie

Flos Carmeli (bazilika svätého Pankráca v Ríme, Pápežský inštitút Teresianum)... Spomienka na návštevu karmelitánov na jar tohto roku. V spojení s celou karmelitánskou rodinou:Flos Carmeli, vitis florigera, splendor caeli, virgo puerpera singularis.
Mater mitis sed viri nescia Carmelitis esto propitia stella maris.
Radix Iesse germinans flosculum nos ad esse tecum in saeculum patiaris.
Inter spinas quae crescis lilium serva puras mentes fragilium tutelaris.
Armatura fortis pugnantium furunt bella tende praesidium scapularis.
Per incerta prudens consilium per adversa iuge solatium largiaris.
Mater dulcis Carmeli domina, plebem tuam reple laetitia qua bearis.
Paradisi clavis et ianua, fac nos duci quo, Mater, gloria coronaris. Amen.

Spomienka na stretnutie s karmelitánskym profesorom, otcom F.-M.Léthelom pred kanonizáciou Jána Pavla II. na karmelitánskom inštitúte Teresianum v Ríme:


pondelok 14. júla 2014

Svätý Filip Neri a svätý Kamil z Lellis

Dnes je 400 rokov od smrti svätého Kamila. Nasledovať Krista a zmeniť svoje zmýšľanie podriadiac ho Bohu – to je výzva Božieho Slova. Obrátenie je ustavičná úloha kladená pred kresťana. Pod obrátením obyčajne myslíme to tzv. prvé obrátenie – teda viera v Krista a prijatie ho za svojho Spasiteľa – teda obrátenie vlastné krstu. „Kristova výzva na obrátenie neprestáva zaznievať v živote kresťanov. Toto druhé obrátenie je nepretržitou úlohou celej Cirkvi.” (KKC, 1428) Sv. Filip Neri to vyjadril slovami: “Svätosť spočíva celá v rozmedzí troch prstov, teda v umŕtvovaní úsudku, teda v spochybnení samého seba, samolásky a vlastného úsudku.” “Umŕtvovať úsudok” neznamená samozrejme pohŕdať ľudským rozumom, ale zdôrazňuje nevyhnutnosť mať určitý odstup od pyšného naviazania sa na svoje vlastné úsudky, odstup od svojvôle, ktorá pochádza z pyšného sebavedomia.
Je zaujímavé sledovať vzťah svätého Filipa Neriho so svätým Kamilom z Lellis. 

utorok 1. júla 2014

Tretie výročie Komunity Oratória


"Ty si Pánom mojich dní..." Touto piesňou sa začala sv. omša 1. júla 2014. Niektoré dni majú zvláštne miesto v našom živote. 1. júl je dátum príchodu Komunity Oratória do Senca, zároveň dňom kňazskej vysviacky o. Juraja (1.7.2000). Milým prekvapením boli spevy na tejto sv. omši a milé agapé v Pastoračnom centre po sv. omši. Vďaka všetkým za milé prejavy pozornosti, lásky a otvorenosti srdca.


Každý rok je pre nás výzvou rozširovať srdce podľa slov svätého Pavla: "Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy." (2Kor 6) Dilatatur est cor nostrum - rozšírilo sa naše srdce! Vďaka Vám všetkým, v srdciach ktorých máme veľa miesta! Aj za prejavy vášho miesta v srdciach pre nás v tento deň! A nech Pán rozširuje naše srdcia pre všetkých, i pre tých, v srdciach ktorých je nám "tesno" Benedictus Deus in saecula!

Viac fotografií tu: http://www.farasenec.sk/news/tretie-vyrocie-oratoria-v-senci/