sobota 11. apríla 2015

Putovná busta s relikviami sv. Filipa Neriho na Slovensku


Počas jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho putuje po jednotlivých Kongregáciách Oratória po celom svete busta s relikviárom svätého. Bustu požehnal v januári tohto roku Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, sevilský arcibiskup (Španielsko) v kaplnke biskupskej kúrie v Seville v prítomnosti otca generálneho prokurátora Konfederácie Oratórií a predstaviteľov španielskych oratórií. Busta už bola aj vo viedenskom Oratóriu (január 2015), v poľských oratóriách (február-marec). Od apríla je relikviár v nemeckom Aufhausene. Relikviár sa dostal až na Slovensko.