Čo je Komunita Oratória

"Oratórium je bratská jednota veriacich... Už od svojho zrodu sa oratórium orientovalo na rodinný rozhovor o Božom slove a na tichú i hlasnú spoločnú modlitbu. Takto oratórium medzi veriacimi ako v škole pestuje ducha rozjímania a lásku k Božím veciam. Kongregácia oratória je skupina, ktorá bola od začiatku zriadená na to, aby slúžila oratóriu. V kongregácii oratória je vždy na prvom mieste rodinný rozhovor o Božom slove alebo duchovná konverzácia, ktorá nepretržite vyvoláva a živí ducha viery a modlitby, kresťanskej lásky a služby." (Konštitúcie, 2-7)

S putovnými relikviami svätého Filipa Neriho
pri 500. výročí jeho narodenia, apríl 2015 
"Kongregácia oratória je cirkevná spoločnosť pápežského práva (kán, 589), zložená z klerikov a laikov, ktorí vedú bežný život bez sľubov podľa týchto stanov a viaže ich výhradne puto kresťanskej lásky. Je to spoločnosť apoštolského života (kán. 731 § 1), právnická osoba (kán. 114; 741 §1) a domus sui juris alebo samostatný dom (kán. 613 § 2)." (Konšt., 15)


S prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelom Amatom
(po blahorečení dona Titusa Zemana)

Dňa 24. októbra 2010 bola oficiálne ustanovená formačná komunita Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu.

Rozbehol sa tak projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Doteraz takáto kongregácia na Slovensku nikdy nejestvovala. V súčasnosti jestvuje slovenská Kongregácia Oratória v New Yorku, ktorú založil otec George Torok, C. O. (www.nyoratory.com). O. Torok nás navštívil v roku 2012.

S bratislavským arcibiskupom-metropolitom
Mons. Stanislavom Zvolenským

Sme v procese formácie, ktorý smeruje ku kánonickému ustanoveniu Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Ako formačná komunita sme najprv pôsobili v Senci, kde nám otec arcibiskup od 1. júla 2011 zveril pastoračnú starostlivosť o Farnosť svätého Mikuláša. Od 1. júla 2015 pôsobí naša Komunita vo farnosti Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke.

S generálnym zástupcom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho,
o. Máriom A. Aviles-om, C.O., máj 2014
Obliečka Milana Jaroša

Súčasná formačná Komunita OratóriaDokumenty na stiahnutie:
Duchovná cesta Oratória
Všeobecné konštitúcie Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho