piatok 25. apríla 2014

Na Slovensko príde otec Mário A. Aviles, C.O.

Od 1. mája do 5. mája budeme mať na Slovensku vzácnu návštevu. Prvýkrát v histórii nás navštívi generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, otec Mario Aviles, C.O. Svojou návštevou poctí našu rodiacu sa formačnú Komunitu Oratória v Senci. Je vyslancom Svätej Stolice, ktorému je zverená starosť o jestvujúce i rodiace sa Kongregácie Oratória po celom svete. Jeho návšteva je dôležitá pre budúcnosť nášho Oratória a budúceho kánonického ustanovenia Kongregácie Oratória. V programe jeho návštevy je aj stretnutie s bratislavským arcibiskupom-metropolitom, Mons. Stanislavom Zvolenským. V rámci jeho návštevy budeme mať viac príležitostí stretnúť sa s ním vo farnosti Senec. Hneď 1. mája o 20.00h aj v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie pozývame na oratoriánsky koncert STABAT MATER od Giovanniho Battistu Pergolesi, ktorý bude interpretovať Collegium Wartberg_SK. Otec Aviles bude prítomný 2. mája na prvopiatkovej sv. omši v Senci (o 18:30h) a 4. mája aj na nedeľných svätých omšiach v Senci (o 8.15h a 9.30h). Po svätých omšiach bude s ním neformálne stretnutie v Pastoračnom centre v Senci. V rámci návštevy na Slovensku sa stretne aj s formačnou komunitou Oratória na Morave a navštívi aj Kongregáciu Oratória svätého Filipa Neriho vo Viedni. Naplánovaná je aj jeho prítomnosť v relácii "U Nikodéma" v TV LUX (pondelok 5. mája).


Malé Oratórium na svätorečení pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Po oratoriánskych duchovných cvičeniach na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ktoré sme uskutočnili v októbri roku 2013, sme sa napokon s veľkou radosťou zúčastnili na svätorečení Jána Pavla II. i Jána XXIII. v Ríme.


nedeľa 20. apríla 2014

Krížová cesta 2014 v seneckom amfiteátri

Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti

Krížová cesta na Veľký Piatok, 18.4.2014, Mestský amfiteáter v Senci


Symbolisticky dramatizovaná krížová cesta na Veľký Piatok je projekt, ktorý vznikol v atmosfére oratoriánskej kreativity v spolupráci s režisérom Marekom Mokošom. Kombinácia modlitby, špekulatívneho zamyslenia a symbolu sa ukázala ako mimoriadne účinný a moderný formát schopný "hovoriť k srdcu" (bl. J.H.Newman). Vďaka talentovaným mladým ľuďom, nadšeniu, obetavosti, sa zrodilo toto dielo v seneckej farnosti a uskutočnilo sa na Veľký Piatok 2014 v seneckom mestskom Amfiteátri.

Zo zamyslení počas Krížovej cesty:

...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1,23-24) Preto ak chceme byť učeníkmi, ktorí sa v Duchu a v pravde (por. Jn 4, 23) klaňajú živému Bohu, nemôže byť ani v našom ohlasovaní vyprázdnený Kristov kríž (por. 1 Kor 1,17). Kríž, ktorý sa vznáša nad nami, sa prispôsobuje dobe a ľudskej zlobe, jeho podstata však zostáva...


Korupcia, klientelizmus, ideológie, ktoré manipulujú davy, morálny rozpad ľudskej lásky a neviazaná sexualita, opustenosť, ignorovanie slabých, chorých, starých, postihnutých, zbavovanie sa počatého človeka, ohováranie, osočovanie, absencia výchovy, otroctvá drog, alkoholu, nahoty, skryté či otvorené útoky na kresťanov, predstaviteľov Cirkvi, rozpad manželstiev i rodín… Je treba ešte ďalej vypočítavať, ako môže vyzerať kríž dnešného človeka? Ježišova krížová cesta je aj dnes “svetlom, ktoré svieti vo tmách”, “jeho rany nás uzdravujú”. Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti.