piatok 25. apríla 2014

Na Slovensko príde otec Mário A. Aviles, C.O.

Od 1. mája do 5. mája budeme mať na Slovensku vzácnu návštevu. Prvýkrát v histórii nás navštívi generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, otec Mario Aviles, C.O. Svojou návštevou poctí našu rodiacu sa formačnú Komunitu Oratória v Senci. Je vyslancom Svätej Stolice, ktorému je zverená starosť o jestvujúce i rodiace sa Kongregácie Oratória po celom svete. Jeho návšteva je dôležitá pre budúcnosť nášho Oratória a budúceho kánonického ustanovenia Kongregácie Oratória. V programe jeho návštevy je aj stretnutie s bratislavským arcibiskupom-metropolitom, Mons. Stanislavom Zvolenským. V rámci jeho návštevy budeme mať viac príležitostí stretnúť sa s ním vo farnosti Senec. Hneď 1. mája o 20.00h aj v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie pozývame na oratoriánsky koncert STABAT MATER od Giovanniho Battistu Pergolesi, ktorý bude interpretovať Collegium Wartberg_SK. Otec Aviles bude prítomný 2. mája na prvopiatkovej sv. omši v Senci (o 18:30h) a 4. mája aj na nedeľných svätých omšiach v Senci (o 8.15h a 9.30h). Po svätých omšiach bude s ním neformálne stretnutie v Pastoračnom centre v Senci. V rámci návštevy na Slovensku sa stretne aj s formačnou komunitou Oratória na Morave a navštívi aj Kongregáciu Oratória svätého Filipa Neriho vo Viedni. Naplánovaná je aj jeho prítomnosť v relácii "U Nikodéma" v TV LUX (pondelok 5. mája).