štvrtok 1. mája 2014

Navštívil nás otec Mário A. Aviles, C. O., generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa NerihoOtec Mário A. Aviles, C. O. v Mikulove (Morava, Česká Republika)

1. 5. 2014

Návšteva otca Mária sa začala 1. mája 2014 návštevou formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho v Mikulove v brnenskej diecéze na Morave (Česká Republika), ktorú sme mali radosť sprostredkovať. Táto formačná komunita má troch členov (o. Pavel Pacner, o. Oldřich Chocholáč, o. Josef Kubeš) a vznikla v roku 2011 krátko po vzniku našej formačnej komunity na Slovensku. Tamojší oratoriánski kňazi vo formácii spravujú niekoľko kostolov a farností. Informácie o tejto komunite nájdete tu.

S otcom Máriom v kostole sv. Václava v Mikulove
Oltár svätého Filipa Neriho v kostole sv. Jána Krstiteľa v Mikulove


Privítací koncert STABAT MATER v Senci na Slovensku

1. 5. 2014


Pri príležitosti návštevy vzácneho hosťa sme v spolupráci s Collegiom Wartberg zorganizovali duchovný koncert v rámci Roka Sedembolestnej Panny Márie, Pergolesiho Stabat Mater. Na začiatku koncertu predniesol meditáciu otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória v Senci. Text meditácie si môžete prečítať tu.


Návšteva u otca arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

2. 5. 2014

Súčasťou programu bola i návšteva u otca arcibiskupa Stanislava. Predmetom rokovaní tohto milého, priateľského a srdečného stretnutia bolo doterajšie formovanie Komunity Oratória, ako i budúce smerovanie formačnej Komunity Oratória a potrebné nasledujúce kroky ku kánonickému ustanoveniu Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku.  

V relácii TVLux "U Nikodéma" s moderátorom Alfonzom Juckom

2. 5. 2014

V televíznej relácie TVLux "U Nikodéma" otec Mario A. Aviles spolu s otcom Jurajom Vittekom a s moderátorom Alfonzom Juckom diskutovali o návšteve otca Mária na Slovensku, o jeho službe oratóriám, o oratoriánskom živote, svätom Filipovi Nerim a mnohom inom. S veriacimi seneckej farnosti

4. 5. 2014

Počas ranných svätých omší v maďarskom i slovenskom jazyku sa otec Mário prihovoril seneckým veriacim. Preklad homílie otca Mária si môžete prečítať tu. Po svätých omšiach bola neformálna beseda s otcom Máriom v seneckom pastoračnom centre. Večer sme strávili v kruhu tradičného stretnutia malého svetského Oratória v pastoračnom centre.Krátke spoznávanie Slovenska

1. - 5. 5. 2014

Počas návštevy otca Mária sa nám podarilo uskutočniť aspoň niekoľko krátkych návštev: bazilika Sedembolestnej v Šaštíne, Mariánka pri Bratislave, hrad Devín, bratislavská katedrála svätého Martina a centrum Bratislavy, smolenický zámok a pod.Návšteva viedenského Oratória

5. 4. 2014 

Na záver návštevy otec Juraj Vittek spolu s otcom Máriom Avilesom ešte navštívili geograficky najbližšiu Kongregáciu Oratória svätého Filipa Neriho vo Viedni a stretli sa s prepoštom viedenského Oratória, s otcom Félixom Seldenom, C.O., ktorý zároveň zastáva funkciu delegáta Apoštolskej Stolice pre všetky Oratóriá na celom svete a vykonáva tak výkonnú moc Svätej Stolice nad všetkými jestvujúcimi Oratóriami.

  

Rozhovor pre Katolícke noviny

25. 5. 2014