piatok 14. júna 2019

Quarantore za kňazské povolania

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) pred kňazskými a diakonskými vysviackami v Bratislave (16. jún). Adorácia sa uskutoční v čase od 15.00h (piatok, 14. júna) do 7.00h (nedeľa, 16. jäna) v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V duchu Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sa chceme spojiť v úmysle za bohoslovcov našej farnosti, zvlášť za nášho kandidáta na diakonát Milana, za diakona Petra, ale aj za všetkých bohoslovcov a za nové povolania, a samozrejme za kňazov, "ktorí sa horlivo venujú službe duchovnej záchrany nás všetkých” (Mons. S. Zvolenský). Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Néri. Táto modlitba 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Svätý Filip Néri sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.