štvrtok 28. novembra 2019

Quarantore Advent 2019 za kňazské povolania

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) v očakávaní Adventu. Adorácia sa uskutoční v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V duchu Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sa chceme spojiť v úmysle za kňazské povolania. Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Néri. Táto modlitba 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Svätý Filip Néri sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.
Na jednotlivé hodiny sa môžete zapísať v kostole.


sobota 26. októbra 2019

Sprievod svätých mestom31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých sme zvykli organizovať pre deti Večer svätých. Tento rok sme prijali pozvanie Spoločenstva Ladislava Hanusa k spolupráci a na účasti akcie s názvom Sprievod všetkých svätých mestom. Akciu organizujeme aj v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou Staré mesto. Sprievod sa uskutoční vo štvrtok 31. októbra. Pôjde o radostný sprievod detí (a ich rodičov) v oblečení pripomínajúceho niektorého svätého, so sviečkami a lampášmi ulicami mesta. Sprievod detí pripomínajúcich rozličných svätých bude sprevádzaný spevom a hudobnými nástrojmi. Nezabudnite deti teplo obliecť. Program sa začína o 16:00 detskou sv. omšou pre rodiny s deťmi vo Františkánskom kostole, ktorú bude sláviť o. Juraj Vittek. O 17:00 bude začiatok sprievodu na Františkánskom námestí (trasa sprievodu: Františkánske námestie – Hlavné námestie – Michalská brána – Obchodná ulica – Ondrejský cintorín). O 18:00 bude koniec sprievodu na Ondrejskom cintoríne, kde zapálime sviečky pri hlavnom kríži. Po modlitbe pri hlavnom kríži a zapálení sviečok bude malé agapé. Srdečne pozývame všetky naše rodiny, zvlásť rodiny prvoprijímajúcich detí k účasti na tomto podujatí. Je to radostný spôsob, ako naučiť naše deti prežívať vo viere sviatky Všetkých svätých, ktorých kresťanský obsah je pri rozličných tzv. halloweenskych oslavách zabudnutý a znetvorený. Facebookový event.

štvrtok 5. septembra 2019

piatok 14. júna 2019

Quarantore za kňazské povolania

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) pred kňazskými a diakonskými vysviackami v Bratislave (16. jún). Adorácia sa uskutoční v čase od 15.00h (piatok, 14. júna) do 7.00h (nedeľa, 16. jäna) v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V duchu Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sa chceme spojiť v úmysle za bohoslovcov našej farnosti, zvlášť za nášho kandidáta na diakonát Milana, za diakona Petra, ale aj za všetkých bohoslovcov a za nové povolania, a samozrejme za kňazov, "ktorí sa horlivo venujú službe duchovnej záchrany nás všetkých” (Mons. S. Zvolenský). Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Néri. Táto modlitba 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Svätý Filip Néri sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.


štvrtok 25. apríla 2019

Požehnané veľkonočné dni!

Všetkým prajeme hlboký pokoj a ovocie plynúce z víťazstva Zmŕtvychvstalého!
Kiež by nám zahoreli srdcia!
Untitled from Pippo Buono on Vimeo.

štvrtok 28. februára 2019

Filotea

Keďže jeden z klasických textov oratoriánskej duchovnosti, Filotea od sv. Františka Saleského, je nateraz takmer nezohnateľná v kníhkupectvách, dávame do pozornosti jej elektronickú podobu v jednom zo starších, ale dobrých úplných prekladov:

Filotea by on Scribd