štvrtok 5. septembra 2019

piatok 14. júna 2019

Quarantore za kňazské povolania

Oratórium svätého Filipa Nériho a Farnosť Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie, na tzv. “Štyridsaťhodinovku” (Le Quarantore) pred kňazskými a diakonskými vysviackami v Bratislave (16. jún). Adorácia sa uskutoční v čase od 15.00h (piatok, 14. júna) do 7.00h (nedeľa, 16. jäna) v Kostole Svätej rodiny v Petržalke. V duchu Roka za nové kňazské povolania v našej bratislavskej arcidiecéze sa chceme spojiť v úmysle za bohoslovcov našej farnosti, zvlášť za nášho kandidáta na diakonát Milana, za diakona Petra, ale aj za všetkých bohoslovcov a za nové povolania, a samozrejme za kňazov, "ktorí sa horlivo venujú službe duchovnej záchrany nás všetkých” (Mons. S. Zvolenský). Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Néri. Táto modlitba 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Svätý Filip Néri sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.


štvrtok 25. apríla 2019

Požehnané veľkonočné dni!

Všetkým prajeme hlboký pokoj a ovocie plynúce z víťazstva Zmŕtvychvstalého!
Kiež by nám zahoreli srdcia!
Untitled from Pippo Buono on Vimeo.

štvrtok 28. februára 2019

Filotea

Keďže jeden z klasických textov oratoriánskej duchovnosti, Filotea od sv. Františka Saleského, je nateraz takmer nezohnateľná v kníhkupectvách, dávame do pozornosti jej elektronickú podobu v jednom zo starších, ale dobrých úplných prekladov:

Filotea by on Scribd