pondelok 28. októbra 2013

Fotografie z nášho Oratória

Bratislava - Petržalka (1. júl 2015-):
Senec (2011-2015):


Farský kostol v Senci: socha svätého Filipa Neriho od Clarice Vasini (18. stor., Bologna), relikvie "ex precordiis" svätého Filipa Neriho a relikvie "ex capillis" bl. J. H. Newmana

Budova seneckej fary, sídlo Komunity Oratória
Súkromná kaplnka Komunity Oratória v Senci
Súkromná komunitná kaplnka svätého Filipa Neriho
Svätý Filip Neri v komunitnej kaplnke v Senci (pôv. 17. stor., Rím)
Pastoračné centrum v Senci
Senec

Pastoračné centrum v Senci -  veľké Oratórium o svätom Cyrilovi a Metodovi

Pastoračné centrum v Senci - veľké Oratórium o svätej Jane z Arku
Farský kostol v Senci - duchovný koncert "Sedem posledných slov" (Haydn)

Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci - eucharistická adorácia Quarantore

Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci - Quarantore za život

Senecké malé Oratórium pri hrobe svätého Filipa Neriho v Senci

Senecké malé Oratórium v prvom Oratóriu v san Girolamo della Caritá v Ríme


nedeľa 13. októbra 2013

Púť gentlemanov do Senca k blahoslavenému J. H. Newmanovi


  Už po druhý krát (prvá krát to bolo v októbri 2012) sa v nedeľu 13. októbra 2013 vybrali mladí muži z Klubu gentlemanov bl. J. H. Newmana (zo Spoločenstva Ladislava Hanusa) do nášho seneckého Oratória svätého Filipa Neriho: k relikviám blahoslaveného Zakladateľa anglického Oratória v Birminghame.

streda 2. októbra 2013

Oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

Cirkev - nový Jeruzalem

Som synom/dcérou Cirkvi


2. októbra 2013 sa začali oratoriánske duchovné cvičenia svetského Oratória svätého Filipa Neriho. 15 účastníkov sa spolu s otcom Jurajom Vittekom, na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ponára do tajomstva Cirkvi.