piatok 31. októbra 2014

Párty všetkých svätých

Tento rok sme ponúkli pohľad na "dušičkové" a "halloween-ske" dni v kultúrnom, náboženskom a historickom kontexte ich vývoja na blogu www.vkontexte.sk. Môže pomôcť objaviť hlboké a naliehavé výzvy, ktoré Cirkev adresuje veriacemu katolíkovi na 2. vatikánskom koncile (Gaudium et Spes, 61): "Nech teda kresťania spolupracujú na tom, aby kolektívne kultúrne prejavy a podujatia, také vlastné súčasnej epoche, prenikol ľudský a kresťanský duch."

Ako príklad konkrétnej ponuky pre katolícke rodiny sme aj tento rok zorganizovali v našej farnosti v Senci "Párty všetkých svätých". Nepochybne podobné aktivity vznikajú aj inde.

Ide o to, aby sme v "radosti Evanjelia" (Evangelii gaudium) slávili sviatky našej viery, aby sme sa učili kultúrnej tvorivosti, aby sa naša viera stávala kultúrou, aby autenticky poľudšťovala rytmus nášho života. "Ľudskej osobe je vlastné, že plnosť pravej ľudskosti môže dosiahnuť iba pomocou kultúry, to jest kultivovaním prirodzených bohatstiev a hodnôt" (Gaudium et Spes, 53). 

Párty všetkých svätých v Senci 2014 from Juraj Vittek on Vimeo.

sobota 18. októbra 2014

Svätý pápež Pavol VI. a Oratoriáni


Pápež Pavol VI. mal dôležité vzťahy s Kongregáciou Oratória svätého Filipa Neriho v Bresci, kde sa stal jeho spovedníkom otec Giulio Bevilacqua a ten ho duchovne sprevádzal až po pápežstvo. Mimochodom, Giulio Bevilacqua bol počas I. svetovej vojny väznený v Čechách (Horovice). Bol veľkou osobnosťou, ktorá jednoznačne ovplyvnila intelektuálny a duchovný vývoj Montiniho. Jeho priateľ, Jean Guitton (aktívne účastný na druhom vatikánskom Koncile ako “laik poslucháč”) povedal o otcovi Bevilacquovi: “človek úplne výnimočný, jeden zo stĺpov Cirkvi a Koncilu”. Pavol VI. ho napokon vymenoval za biskupa a v roku 1965 za kardinála. S jemnocitom ho urobil titulárnym kardinálom kostola san Girolamo della Caritá, kde žil sv. Filip Neri vyše tridsať rokov a poslal mu dar, klietku s kanárikmi, na spomienku jednoduchosti svätého Filipa Neriho. Dovolí mu však zostať farárom u sv. Antona v Bresci až do smrti. Ďalšou oratoriánskou postavou v živote Pavla VI. bol otec Paolo Caresana (1882-1973), ktorý sa stal oratoriánom v Bresci, ale neskôr žil v rímskom Oratóriu vo Vallicelle (1934-1958). Bol spovedníkom Montiniho a jeho duchovným vodcom v rokoch mladosti. Montini počas svojich mladých kňazských rokov chodil do oratoriánskeho kostola Chiesa Nuova a robil duchovné stretnutia s ľuďmi, ktorých duchovne viedol. A práve tu oslávil aj 25. výročie svojej kňazskej vysviacky, spolu s o. Caresanom, a pri tejto príležitosti daroval reštaurovanie miestnosti „Sala Rossa“, v ktorej sa uchovávajú dôležité a vzácne pamiatky na svätého Filipa. Na obrázku jeho výročia nebol nik iný ako svätý Filip Neri.

piatok 17. októbra 2014

Malé Oratórium na blahorečení pápeža Pavla VI.

Cirkev má nového blahoslaveného! Ctihodný Giovanni Battista Montini, pápež Pavol VI., bol 19. októbra 2014 blahorečený pápežom Františkom za prítomnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. Práve pápež Benedikt XVI. uznal hrdinské čnosti Pavla VI. 20. decembra 2012. Bol to jeden z posledných veľkých úkonov jeho pontifikátu, možno jeden z najdôležitejších, aj keď sa udial v diskrétnosti, v skrytosti, bez reklamy, stále v tom štýle pokory, ktorý dal veľmi charakterizoval Pavla VI. a Benedikta XVI. 

Pavol VI. medzi svätými pápežmi Jánom XXIII. a Jánom Pavlom II. zostáva ľahko zabudnutý. Tak ho aj nazvali “zabudnutým pápežom”. Prenechal prednosť dvom populárnym pápežom aj v oslávení. Ale pápež Benedikt, pokorný Boží služobník, naň nezabudol a po kanonizácii v apríli tohto roku sme boli svedkami, na zakončenie mimoriadnej Synody biskupov o rodine, blahorečenia giganta 20. storočia, pápeža Pavla VI. V našom oratóriu sme o ňom mali Veľké oratórium už v novembri roku 2013. Vieme o silnom pute, ktoré viazalo tohto pápeža s oratoriánmi.

O pápežovi Pavlovi VI. porozprával o. Juraj vo vysielaní Vatikánskeho rádia i v TVLUX.

Na kanonizácii sme sa zúčastnili aj spolu s otcom Andrejom, ktorý aj takto ešte oslávil 20. výročie svojej kňazskej vysviacky. Ďakujeme všetkým za sprostredkovanie tejto cesty!


Pred blahorečením obraz Pavla VI. čaká na svoje odhalenie:

 

štvrtok 9. októbra 2014

Tretie oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

9.-12. októbra 2014, po dvoch rokoch opäť v prekrásnom jezuitskom prostredí kaštieľa v Ivánke pri Dunaji, sa skupina približne dvadsiatich mladých ľudí blízkych nášmu malému Oratóriu svätého Filipa Neriho stretlo na už tradičných októbrových oratoriánskych duchovných cvičeniach. Téma tohtoročných duchovných cvičení: "Stúpenci Cesty: via lucis Ecclesiae" a zamýšľali sme sa nad dynamizmom kresťanskej duchovnej Cesty viery pod vedením veľkých majstrov duchovnej Cesty, bl. Johna H. Newmana, Dionýza Areopagitu, sv. Terézie z Avily a iných. Ukázali sme potrebu perspektívy duchovného života smerujúceho k svätosti (fides et amor) i rozumového rozvíjania viery (fides et ratio) pre duchovný rast. Napokon sme videli zákonitosti duchovného rastu na Ceste v živote jednotlivca i spoločenstva (so zvláštnym odkazom na etapy dozrievania v manželstve). 

Všetkým vďaka za spoločenstvo a dni "nabité" a "zmagnetizované" Božím Slovom interpretovaným vo svetle Cirkvi, vo svetle svätých! Duchovné cvičenia viedol moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho v Senci, otec Juraj Vittek.