piatok 31. októbra 2014

Párty všetkých svätých

Tento rok sme ponúkli pohľad na "dušičkové" a "halloween-ske" dni v kultúrnom, náboženskom a historickom kontexte ich vývoja na blogu www.vkontexte.sk. Môže pomôcť objaviť hlboké a naliehavé výzvy, ktoré Cirkev adresuje veriacemu katolíkovi na 2. vatikánskom koncile (Gaudium et Spes, 61): "Nech teda kresťania spolupracujú na tom, aby kolektívne kultúrne prejavy a podujatia, také vlastné súčasnej epoche, prenikol ľudský a kresťanský duch."

Ako príklad konkrétnej ponuky pre katolícke rodiny sme aj tento rok zorganizovali v našej farnosti v Senci "Párty všetkých svätých". Nepochybne podobné aktivity vznikajú aj inde.

Ide o to, aby sme v "radosti Evanjelia" (Evangelii gaudium) slávili sviatky našej viery, aby sme sa učili kultúrnej tvorivosti, aby sa naša viera stávala kultúrou, aby autenticky poľudšťovala rytmus nášho života. "Ľudskej osobe je vlastné, že plnosť pravej ľudskosti môže dosiahnuť iba pomocou kultúry, to jest kultivovaním prirodzených bohatstiev a hodnôt" (Gaudium et Spes, 53). 

Párty všetkých svätých v Senci 2014 from Juraj Vittek on Vimeo.