nedeľa 19. júla 2015

Relikvie vystavené v kostole Svätej Rodiny v Petržalke

21. júla 2015 si pripomíname 500. narodeniny svätého Filipa Neriho (pokrstený bol 22. júla na sviatok svätej Magdalény). Pri tejto príležitosti sme boli 18. júla pozvaní hovoriť o svätom Filipovi do relácie Od ucha k duchu rádia Lumen (relácia je k dispozícii v archíve Rádia). Pri príležitosti tohto výročia sme v kostole Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, v našom novom pôsobisku, vystavili relikvie z perikardia svätého Filipa Neriho. Spolu s nimi sú vystavené i relikvie blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana, zakladateľa Oratória v Birminghame a svätého Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, veľkého inšpirátora spirituality svätého Jána Pavla II. Tieto relikvie obohatili doterajší vzácny relikviár prítomný v tomto kostole, v ktorom sú relikvie svätého Jána Pavla II. a dvoch našich blahoslavených Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopku, ktorí boli blahorečení na tomto mieste svätým Jánom Pavlom II. v roku 2003. Zároveň sme vystavili i sochu svätého Filipa Neriho z pálenej hliny, ktorej autorkou je sochárka z Bologne, Clarice Vasini (18. storočie).sobota 18. júla 2015

Od ucha k duchu: Jubilejný rok sv. Filipa Neriho

21. júla to bude presne 500 rokov od narodenia talianskeho svätca, kňaza Filipa Neriho. Jeho jubilejný rok otvorili v Ríme v predvečer jeho sviatku, 25. mája. Jeho charizma žije vo svete dodnes  vďaka členom jeho oratória. Máme ich aj u nás na Slovensku. Od júla pôsobia na novom mieste, v Bratislave. Chcete spoznať viac svätého Filipa a súčasné aktivity členov jeho oratória? Dozviete sa to od nich samotných – kňazov i laikov a pýtať sa budete môcť aj vy. Nalaďte si reláciu Od ucha k duchu, v sobotu o 20.15. Pozýva vás Ján Heriban. Hostia: otec Juraj Vittek, otec Andrej Šottník, Zuzana Kostková, Marek Mokoš.

streda 1. júla 2015

Od 1. júla 2015 sme v Bratislave-Petržalke

1. júla 2015 sme sa z rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského presťahovali do farnosti Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke. O. Juraj Vittek a o. Andrej Šottník boli uvedení do úradu farárov vdp. dekanom Jozefom Vadkertim. Ďakujeme farníkom za milé a srdečné privítanie. Prosíme všetkých o modlitby! Internetová stránka farnosti Svätej Rodiny v Petržalke: www.svatarodina.fara.sk.