streda 28. augusta 2013

Quarantore za život

Quarantore za život a za pokoj

Duchovná príprava na Národný pochod za život v Košiciach


Ako duchovnú podporu pre Národný pochod za život opäť pripravujeme aj tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 6.-7. septembra. Zároveň touto modlitbou reagujeme na výzvu Svätého Otca, ktorý na sobotu 7. septembra vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete, a pripájame úmysel: "za pokoj v Sýrii".sobota 17. augusta 2013

LAB-Oratórium 2013


Niekoľko myšlienok, ktoré inšpirujú aj tento projekt "LAB-ORATÓRIA" (nielen) pre deti a mladých:
Byť autenticky kresťanom znamená byť milovníkom Božieho Slova, Eucharistie, pestovať priateľstvo, byť estétom a milovníkom hudby, byť nositeľom oslobodzujúcej irónie a vzťahov, ktoré zdieľajú život s druhými... Je to miesto, ktoré založil v Ríme svätý Filip Neri. Herci a scenáristi, hudobníci a spisovatelia, novinári, inžinieri a architekti, myslitelia a profesionáli všetkého druhu, jednoduchí zvedavci sa na tomto mieste stávajú priateľmi, spolu sa modlia, spolu žijú vieru, entuziazmus, záľuby, nadšenie a schopnosti. Spolu bojujú proti egoizmu a individualizmu, ako i proti sentimentalizmu a lacnému dobráctvu, ktoré chce byť vždy a všade so všetkými za dobre, teda proti postojom, ktorými je preniknutá dnešná spoločnosť. Chcú naopak zakladať svoju existenciu na Božom Slove a oživujú tak neuveriteľné laboratórium, ktoré produkuje krásu, dobro a pravdu v najlepšom duchu kresťanskej geniality. 

Oratórium na rádiu Lumen

17. augusta 2013 o 20:30h:

Od ucha k duchu

 "Anna Brillová; téma: Oratórium sv. Filipa Neriho"