štvrtok 27. augusta 2015

Krížová cesta Oratória na Pochode za život

Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti

V rámci programu sprevádzajúceho nadchádzajúci Pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave, sa opäť predstaví scénická Krížová cesta za život: v piatok 18. septembra 2015 na Hlavnom námestí v Bratislave o 20.00h. Symbolisticky dramatizovaná krížová cesta je projekt, ktorý vznikol v atmosfére oratoriánskej kreativity v spolupráci s režisérom Marekom Mokošom. Kombinácia modlitby, špekulatívneho zamyslenia a symbolu sa ukázala ako mimoriadne účinný a moderný formát schopný "hovoriť k srdcu" (bl. J.H.Newman). Vďaka talentovaným mladým ľuďom, nadšeniu, obetavosti, sa zrodilo toto dielo v seneckej farnosti a uskutočnilo sa po prvýkrát na Veľký Piatok 2014 v seneckom mestskom Amfiteátri.

Zo zamyslení počas Krížovej cesty:

...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1,23-24) Preto ak chceme byť učeníkmi, ktorí sa v Duchu a v pravde (por. Jn 4, 23) klaňajú živému Bohu, nemôže byť ani v našom ohlasovaní vyprázdnený Kristov kríž (por. 1 Kor 1,17). Kríž, ktorý sa vznáša nad nami, sa prispôsobuje dobe a ľudskej zlobe, jeho podstata však zostáva...


Korupcia, klientelizmus, ideológie, ktoré manipulujú davy, morálny rozpad ľudskej lásky a neviazaná sexualita, opustenosť, ignorovanie slabých, chorých, starých, postihnutých, zbavovanie sa počatého človeka, ohováranie, osočovanie, absencia výchovy, otroctvá drog, alkoholu, nahoty, skryté či otvorené útoky na kresťanov, predstaviteľov Cirkvi, rozpad manželstiev i rodín… Je treba ešte ďalej vypočítavať, ako môže vyzerať kríž dnešného človeka? Ježišova krížová cesta je aj dnes “svetlom, ktoré svieti vo tmách”, “jeho rany nás uzdravujú”. Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti. 

štvrtok 6. augusta 2015

Sedem Slov opäť vo vysielaní TVLUX


Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom Marekom Mokošom a s podporou mesta Senec. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci uskutočnili podujatia "Sedem posledných slov" a scénická "Krížová cesta", vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. Viac tu....

Toto oratórium bude TVLUX opäť vysielať v premiére 8. augusta 2015 Pi 22:40, v repríze So 21:10.