piatok 20. júna 2014

Quarantore - oslava Božieho Tela a Krvi
Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela dostávame pozvanie zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h.
Okrem osobných úmyslov pozývame k modlitbe na nasledovné spoločné úmysly:

1. Za mládež našej farnosti. 2. Za všetkých rekreantov počas Seneckého leta. 3. Za budúcnosť Komunity Oratória.

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.


Zapísať sa na jednotlivé hodiny môžte tu: 
https://docs.google.com/document/d/1IZo288EKTR_vWlGqtBAgl3VKARrPTHjObKnF2RJCI7I/edit?usp=sharing

Meditácia o symbolike Krista Prameňa živej vody


Táto eucharististická adorácia 40-tich hodín sa nesie v znamení symboliky Krista Prameňa živej vody, silného biblického symbolu, ktorý nás ponára do tajomstva Kristovho Tela a Krvi. Práve v atmosfére oslavy Božieho Tela, Eucharistie, sa nesie táto eucharistická adorácia, ktorú vzdávame nášmu Pánovi prítomnému medzi nami.