piatok 20. decembra 2013

Štedrý deň trávia v práci (o. Tomáš Krampl)TOMÁŠ KRAMPL (33),

kaplán v Senci
Moje kňazské Vianoce, tak ako sviatky iných, sú tiež poznamenané hektikou. Prežívam niečo podobné ako ľudia, ktorí majú svoje rodiny a usilujú sa, aby všetko bolo pripravené, aby všetci najbližší boli obdarovaní. Samozrejme, kňazský vianočný stres je trocha iného druhu. Snažím sa aj so spolubratmi vyjsť ľuďom v ústrety, najmä tým, ktorí si chcú „vysviatočniť“ dušu. Spovedáme zástupy ľudí, navštevujeme chorých po domoch či domovy seniorov, vypomáhame bratom kňazom v dekanáte so sviatosťou zmierenia a pripravujeme deti osobitnou adventnou prípravou na vianočné sviat­ky. ... Štedrá večera predstavuje pre mňa doslovné opadnutie stresu a vychutnávanie si vianočného pokoja s bratmi oratoriánmi. ... Moji otcovia farári mi dali krásny dar – capu negru – veľ­ký čierny semišový plášť s kapucňou, ktorá v chladnom kostole dôstojne zahreje kňaza oblečeného v reve­ren­de, ☺.
 Deň Narodenia Pána slávim „ostošesť“. Ak mi pripadne omša na úsvite, tzv. pastierska, a k tomu ešte aj sväté omše vo dne, ktoré majú iné čítania i texty omšových modlitieb, musím byť prichystaný s troma homíliami, čo si vyžaduje dlhšiu prípravu. V ten istý deň ešte uvádzam jasličkovú slávnosť a neskôr koledujem s deťmi po rodinách.

Viac v článku o. Tomáša Krampla KN 51-52/13.

G. K. Chesterton – muž viery a majster pera


"Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) je obor. Nielen svojimi fyzickými rozmermi (v autobuse mohol uvoľniť miesto naraz až štyrom dámam), ale aj svojím neuveriteľne plodným myslením. Výsledkom jeho dlhej intelektuálnej cesty bol vstup do rímskej Katolíckej cirkvi v roku 1922. Túto cestu opísal v diele Ortodoxia.

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof G. K. Chesterton vydal počas svojho života viac ako pätnásť miliónov slov. Napísal stovku kníh, k ďalším dvom stovkám kníh prispel. Je autorom stoviek poviedok, esejí a, samozrejme, aj série slávnych Detektívnych príbehov otca Browna, ktoré vychádzali od roku 1911 až do jeho smrti.
...
Hoci nie som expertom na G. K. Chestertona – skôr jeho vášnivým čitateľom, ktorý mu je za mnohé vďačný – pristal som napísať o ňom, pretože „vďaky sú najvyššou formou myslenia“ (Chesterton, Short History of England)."

Viac v článku otca Juraja Vitteka v KN 51-52/13.

štvrtok 14. novembra 2013

Veľké Oratórium: Pavol VI.


Pápež Benedikt XVI. uznal hrdinské čnosti Pavla VI. 20. decembra 2012. Bol to jeden z posledných veľkých úkonov jeho pontifikátu, možno jeden z najdôležitejších, aj keď sa udial v diskrétnosti, v skrytosti, bez reklamy, stále v tom štýle pokory, ktorý dal veľmi charakterizoval Pavla VI. a Benedikta XVI. Avšak beatifikácia Jána Pavla II., 1. mája 2011 bola v istom zmysle najslávnejšou udalosťou pontifikátu pápeža Benedikta, ako veľké svetlo, ktoré sa dotklo sveta, v štýle pápeža Wojtylu.


Spomeňme si, že pápež Benedikt bol hlboko viazaný k Pavlovi VI., spoznal ho v čase Koncilu a tento ho neskôr vymenoval za arcibiskupa v Mníchove a potom za kardinála, v roku 1977. Medzi nimi jestvuje hlboká duchovná a intelektuálna príbuznosť. Pred tým, než sa vzdal pontifikátu, náš milovaný pápež Benedikt vykonal rozhodujúci krok k blahorečeniu Pavla VI. Uznanie hrdinských čností s ohľadom na blahorečenie a svätorečenie Božieho Služobníka je totiž najdôležitejší prvok v tomto procese, a zostáva skrytý (podobne ako časť ľadovca, ktorá zostáva skrytá v oceáne). 

nedeľa 3. novembra 2013

Návšteva benediktínov zo Sampora


V nedeľu 3. 11. 2013 navštívili našu farnosť a Oratórium benediktínski mnísi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore, otec Damián a brat Michal Mária. Slávili sme s nimi ranné sväté omše, pri ktorej sa prihovoril brat Michal. Po svätých omšiach nám v Pastoračnom centre predstavili svoj život za ostatných desať rokov, čo pôsobia na Slovensku. Po svätých omšiach mali veriaci možnosť podporiť Kláštor vo výstavbe a boli k dispozícii aj knihy a devocionálie s benediktínskou tématikou a špiritualitou. Bližšie informácie nájdete na www.benediktini.sk.

pondelok 28. októbra 2013

Fotografie z nášho Oratória

Bratislava - Petržalka (1. júl 2015-):
Senec (2011-2015):


Farský kostol v Senci: socha svätého Filipa Neriho od Clarice Vasini (18. stor., Bologna), relikvie "ex precordiis" svätého Filipa Neriho a relikvie "ex capillis" bl. J. H. Newmana

Budova seneckej fary, sídlo Komunity Oratória
Súkromná kaplnka Komunity Oratória v Senci
Súkromná komunitná kaplnka svätého Filipa Neriho
Svätý Filip Neri v komunitnej kaplnke v Senci (pôv. 17. stor., Rím)
Pastoračné centrum v Senci
Senec

Pastoračné centrum v Senci -  veľké Oratórium o svätom Cyrilovi a Metodovi

Pastoračné centrum v Senci - veľké Oratórium o svätej Jane z Arku
Farský kostol v Senci - duchovný koncert "Sedem posledných slov" (Haydn)

Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci - eucharistická adorácia Quarantore

Kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci - Quarantore za život

Senecké malé Oratórium pri hrobe svätého Filipa Neriho v Senci

Senecké malé Oratórium v prvom Oratóriu v san Girolamo della Caritá v Ríme


nedeľa 13. októbra 2013

Púť gentlemanov do Senca k blahoslavenému J. H. Newmanovi


  Už po druhý krát (prvá krát to bolo v októbri 2012) sa v nedeľu 13. októbra 2013 vybrali mladí muži z Klubu gentlemanov bl. J. H. Newmana (zo Spoločenstva Ladislava Hanusa) do nášho seneckého Oratória svätého Filipa Neriho: k relikviám blahoslaveného Zakladateľa anglického Oratória v Birminghame.

streda 2. októbra 2013

Oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

Cirkev - nový Jeruzalem

Som synom/dcérou Cirkvi


2. októbra 2013 sa začali oratoriánske duchovné cvičenia svetského Oratória svätého Filipa Neriho. 15 účastníkov sa spolu s otcom Jurajom Vittekom, na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ponára do tajomstva Cirkvi.


pondelok 23. septembra 2013

Posviacka súkromnej kaplnky Komunity Oratória svätého Filipa Neriho

Dňa 23. septembra 2013 J. Exc. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita bratislavskej arcidiecézy, zriadil a posvätil pre Komunitu Oratória kaplnku svätého Filipa Neriho v priestoroch farskej budovy v Senci na Farskom námestí 4.


streda 28. augusta 2013

Quarantore za život

Quarantore za život a za pokoj

Duchovná príprava na Národný pochod za život v Košiciach


Ako duchovnú podporu pre Národný pochod za život opäť pripravujeme aj tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 6.-7. septembra. Zároveň touto modlitbou reagujeme na výzvu Svätého Otca, ktorý na sobotu 7. septembra vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete, a pripájame úmysel: "za pokoj v Sýrii".sobota 17. augusta 2013

LAB-Oratórium 2013


Niekoľko myšlienok, ktoré inšpirujú aj tento projekt "LAB-ORATÓRIA" (nielen) pre deti a mladých:
Byť autenticky kresťanom znamená byť milovníkom Božieho Slova, Eucharistie, pestovať priateľstvo, byť estétom a milovníkom hudby, byť nositeľom oslobodzujúcej irónie a vzťahov, ktoré zdieľajú život s druhými... Je to miesto, ktoré založil v Ríme svätý Filip Neri. Herci a scenáristi, hudobníci a spisovatelia, novinári, inžinieri a architekti, myslitelia a profesionáli všetkého druhu, jednoduchí zvedavci sa na tomto mieste stávajú priateľmi, spolu sa modlia, spolu žijú vieru, entuziazmus, záľuby, nadšenie a schopnosti. Spolu bojujú proti egoizmu a individualizmu, ako i proti sentimentalizmu a lacnému dobráctvu, ktoré chce byť vždy a všade so všetkými za dobre, teda proti postojom, ktorými je preniknutá dnešná spoločnosť. Chcú naopak zakladať svoju existenciu na Božom Slove a oživujú tak neuveriteľné laboratórium, ktoré produkuje krásu, dobro a pravdu v najlepšom duchu kresťanskej geniality. 

Oratórium na rádiu Lumen

17. augusta 2013 o 20:30h:

Od ucha k duchu

 "Anna Brillová; téma: Oratórium sv. Filipa Neriho"

nedeľa 26. mája 2013

Le Quarantore v máji 2013 (za FDD)


Pri príležitosti sviatku svätého Filipa Neriho, zakladateľa oratoriánov, sme opäť zorganizovali tradičnú oratoriánsku modlitbu 40-hodinovej nepretržitej eucharistickej adorácie. Tento rok pripadol sviatok svätého Filipa na nedeľu Najsvätejšej Trojice. Modlitba Quarantore sa uskutočnila v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 24.-26. mája. Začali sme v piatok 24. mája v hodinu Božieho Milosrdenstva (o 15.00h) a skončili v nedeľu 26. mája ráno o 7.00h. V tejto mocnej modlitbe sme sa modlili na konkrétny úmysel: "za Božie požehnanie pre senecké Farské dvojdnie 2013 a za  duchovné a ľudské zblíženia v spoločenstve seneckej farnosti". 
Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby. Táto modlitba bola aj pri zrode našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. V septembri roku 2011 sme urobili túto pobožnosť aj tu v Senci po prvý krát s konkrétnym úmyslom: za nové povolania rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Už len na málokde na svete sa darí zorganizovať túto modlitbu nepretržite pred vyloženou Sviatosťou. Aj tentokrát sa našlo množstvo horlivých duší a pred Sviatosťou sme zažili skutočný duchovný maratón modlitby. Z našej doterajšej skúsenosti tejto modlitby vieme, že má úžasnú zjednocujúcu a posväcujúcu silu. Počas nepretržitej modlitby prichádzali ustavične desiatky ľudí, ktorí zotrvávali obyčajne hodinu pred Eucharistiou v tichej modlitbe alebo modlitbe animovanej spevom a slovom. Skúsenosť tejto modlitby opäť silne zaúčinkovala na zúčastnených a stala sa prameňom požehnania pre všetkých. Tentokrát sa podarilo zorganizovať túto modlitbu práve v čase, ktorý vyjadruje: 40 hodín medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Je to čas pozvania k očakávaniu Zmŕtvychvstania vo viere, nádeji a láske, k pochovávaniu starého a kriesenia nového, k obráteniu ľudského srdca a k ustavičnej duchovnej obnove Božieho ľudu v dôvere v Božiu moc. (Rozpis a ďalšie info: http://www.farasenec.sk/fdd-2013/quarantore/)


piatok 26. apríla 2013

Po stopách svätého Filipa Neriho v Ríme (Malé Oratórium)

Po stopách svätého Filipa Neriho v Ríme

26.4.-3.5. 2013, Rím


S naším malým svetským Oratóriom sme sa vybrali po stopách svätého Filipa Neriho do Ríma. Svätý apoštol Ríma nás sprevádzal, aby sme znovu hľadali ducha. Svojim duchovným synom a dcéram často opakoval: "V čase trápenia a duchovnej vyprahnutosti je skvelým liekom predstava byť žobrákom v prítomnosti Boha a svätých, a tak ísť raz k jednému, raz k druhému svätému pýtať si duchovnú almužnu s takým pohnutím a tak opravdivo, ako to robia chudobní. A niekedy to treba robiť aj fyzicky a ísť najprv do kostola jedného svätého, potom do kostola ďalšieho, a pýtať si takúto almužnu."

Navštívili sme miesta spojené priamo so svätým Filipom (Chiesa Nuova, san Girolamo della Caritá), mnoho iných svätých miest v Ríme a absolvovali sme aj typickú oratoriánsku "Návštevu siedmich kostolov", keď sa Rím pohrúžil do tajomna noci. 

Pri hrobe svätého Filipa Neriho v kostole Chiesa Nuova

nedeľa 21. apríla 2013

Otec Juraj na BHD o svätej Jane z Arku

Dňa 21. apríla 2013 otec Juraj Vittek prednášal na Bratislavských hanusových dňoch o svätej Jane z Arku. Videozáznam si môžete pozrieť tu.


Fotografie z udalosti:

piatok 1. marca 2013

Sedem posledných slov Ježiša Krista

V rámci seneckého hudobného festivalu Musica Perennis Iuventutis Komunita Oratória svätého Filipa Neriho, Slovak Doublebass Club a Collegium Wartberg_SK zorganizovali ďalší duchovný koncert "Sedem posledných slov Ježiša Krista". Koncert sa uskutočnil v piatok 1. 3. 2013 o 20.00h vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Predstavilo sa kvarteto Collegium Wartberg_SK, ktoré zahralo "Sedem posledných slov Ježiša Krista" od J. Haydna. Meditácie predniesol o. Juraj Vittek, moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho.


---

Text meditácií v pdf formáte.

---

piatok 15. februára 2013

Oratórium o svätom Cyrilovi a MetodoviV piatok 15.2. 2013 sme zvýraznili sviatok sv. Cyrila a Metoda, slávený v Cirkvi na celom svete 14. februára, Oratóriom o sv. Cyrilovi a Metodovi. Bol to zároveň príspevok k jubileu, ktoré tento rok slávime na Slovensku. Oratórium sa uskutočnilo o 19.30h v Pastoračnom centre a viedol ho o. Tomáš Krampl. Počas slovenskej sv. omše i počas Oratória účinkoval gréckokatolícky chrámový zbor Kyrilometodion a čítania prednášala pani Helena Čajková.

Text Oratória v pdf formáte.