nedeľa 3. novembra 2013

Návšteva benediktínov zo Sampora


V nedeľu 3. 11. 2013 navštívili našu farnosť a Oratórium benediktínski mnísi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore, otec Damián a brat Michal Mária. Slávili sme s nimi ranné sväté omše, pri ktorej sa prihovoril brat Michal. Po svätých omšiach nám v Pastoračnom centre predstavili svoj život za ostatných desať rokov, čo pôsobia na Slovensku. Po svätých omšiach mali veriaci možnosť podporiť Kláštor vo výstavbe a boli k dispozícii aj knihy a devocionálie s benediktínskou tématikou a špiritualitou. Bližšie informácie nájdete na www.benediktini.sk.

Nech aj toto stretnutie utuží vzťahy našej farnosti a nášho Oratória so slovenskými benediktínmi. Otec Juraj Vittek bol už na jeseň roku 2011 exercitátorom duchovných cvičení pre benediktínskych mníchov na Sampore, taktiež tento rok pokračovala naša spolupráca (prednáška o sv. Jane z Arku v Sampore v rámci cyklu "Postavy viery". Oratórium svätého Filipa Neriho má hlboké vzťahy s benediktínskou tradíciou. Svätý Filip Neri bol vedený benediktínmi na Monte Cassino a v Gaete dostal v kaplnke svätého Kríža povolanie. Mnohé črty riadenia benediktínskeho kláštora boli prevzaté aj do inštitúcie Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho, ako napríklad stabilitas loci (teda stálosť miesta), zotrvávanie v jednej komunite na celý život, autonómna správa (dom sui iuris) pápežského práva, či špecifická identita každej komunity. Svätý Filip Neri bol dokonca aj vymenovaný za opáta už zaniknutého benediktínskeho opátstva, čím pápeži zabezpečili ekonomicky prvé materské Oratórium v Ríme.

V Pastoračnom centre v Senci:V knižnici nášho seneckého Oratória:


Duchovné cvičenia v Sampore:Benediktínsky kláštor na Monte Cassino:


Gaeta (Rocca Spaccata, "lôžko sv. Filipa", kaplnka Ukrižovaného):