štvrtok 19. novembra 2015

Vatikánska známka so svätým Filipom Nerim a svätou Teréziou z Avily

Svätá Stolica vydala známku so zobrazením svätého Filipa Neriho so svätou Teréziou z Avily pri príležitosti 500. výročia ich narodenia (boli i spolu kanonizovaní).


utorok 17. novembra 2015

Zomrela mamička otca Andreja

V kresťanskej nádeji oznamujeme, že dnes - v utorok 17. novembra 2015 odovzdala vo veku 80 rokov pozemského života svoju dušu do rúk Stvoriteľa pani Brigita Šottníková, mama kňaza Bratislavskej arcidiecézy, zakladajúceho člena našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho a farára vo Farnosti Bratislava - Svätej rodiny o. Andreja Šottníka. Pohreb sa bude v piatok 20. novembra 2015 vo Farnosti Zavar pri Trnave začínať svätou omšou o 14.00 hod. v miestnom farskom kostole. Pohrebnú svätú omšu bude slúžiť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po nej bude pohreb pokračovať obradom pochovania tela na miestnom cintoríne, ktorému bude predsedať pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. 

Vďaka všetkým za modlitby, podporu a duchovnú blízkosť. Teta, ďakujeme Vám za svedectvo Vášho príkladného života, za Vašu lásku, vieru a neochvejnú nádej. Vďaka za obetu Vášho života, za Vašu každodennú diskrétnu službu, pokoru, skryté obety a modlitby a za všetko, čo ste urobili nielen pre o. Andreja a Vašu rodinu, ale aj pre nás všetkých! Nedokážeme dostatočne poďakovať, pohľad na Boha z tváre do tváre Vám buď odmenou za všetko!

Zostaňte s nami a orodujte za nás! 

Vianoce 2013, Senec