štvrtok 19. novembra 2015

Vatikánska známka so svätým Filipom Nerim a svätou Teréziou z Avily

Svätá Stolica vydala známku so zobrazením svätého Filipa Neriho so svätou Teréziou z Avily pri príležitosti 500. výročia ich narodenia (boli i spolu kanonizovaní).