piatok 15. júna 2012

Cor ad cor loquitur


Oratórium svätého Filipa Neriho
Cor ad cor loquitur/Srdce hovorí k srdcu
(bl. J. H. Newman)Duchovný koncert na podporu Oratória
Sviatok Božského Srdca Ježišovho, 15. júna 2012
Farský kostol svätého Mikuláša v Senci

Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. Tieto slová sme vybrali ako názov dnešného duchovného koncertu, ktorým chceme dnes večer obohatiť dnešný sviatok Božského Srdca Ježišovho. Sú to slová, ktoré si bl. Kardinál John Henry Newman vybral za svoje motto po tom, čo ho pápež Lev XIII. vymenoval za kardinála. John Henry Newman, najprv vynikajúci anglikánsky kazateľ na slávnom Oxforde, neskôr katolícky kňaz, zakladateľ Oratória svätého Filipa Neriho v Birminghame, v roku 2010 blahorečený pápežom Benediktom XVI., sa stretol s týmito slovami v spisoch svätého Františka Saleského, zakladateľa Oratória v Savojsku. Tieto slová dobre vyjadrujú oratoriánsku charizmu, ktorú nástupca svätého Filipa Neriho, kardinál Francesco Maria Tarugi zhrnul takto: “Úlohou nášho inštitútu je hovoriť k srdcu.”
Cor ad cor loquitur. Srdce sa prihovára srdcu. V prítomnosti vzácnych relikvií blahoslaveného J. H. Newmana dnes večer chceme vytvoriť atmosféru onoho “od srdca k srdcu”, v ktorom budeme môcť znovu vytušiť, že “Boh je Bohom ľudského srdca”, ako sa na inom mieste vyjadril opäť svätý František Saleský. Univerzálnym jazykom, schopným dotýkať sa ľudského srdca, je nepochybne aj hudba. V rámci celoslovenského podujatia organizovaným Hudobným centrom v Bratislave pod názvom “Noc hudby” sme dnes v spolupráci so Slovenským kontrabasovým klubom (pod vedením J. Krigovského), so seneckým zborom Radosť (pod vedením F. Podolského) a so seneckým maďarským cirkevným súborom (vedeným R. Kollárikom) zorganizovali tento dnešný koncert na podporu nášho Oratória svätého Filipa Neriho v Senci. Práve sviatok Božského Srdca Ježišovho, 1. júla 2011, znamenal historický začiatok pôsobenia Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku a predstavoval skromný zrod formačnej Komunity, ktorá sa raz chce stať Kongregáciou Oratória svätého Filipa Neriho. Dnešný večer chceme využiť na to, aby sme so srdca poďakovali všetkým našim priateľom a podporovateľom, ktorí stoja pri nás v modlitbe, ktorí nás ľudsky i duchovne podporujú. Dnešný koncert je venovaný na podporu Oratória, za čo ďakujeme všetkým účinkujúcim. Otvorme si srdcia, aby sme prežili hlboké chvíle “od srdca k srdcu”, v ktorom bude prítomný Boh.