utorok 26. mája 2015

Slávenie sviatku svätého Filipa Neriho v Senci

26. mája 2015, na sviatok svätého Filipa Neriho, sme slávnostnou svätou omšou uctili nášho patróna a otca a zároveň sme vstúpili do Jubilejného roka 500. výročia od jeho narodenia. Svätú omšu celebroval otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, spolu s otcom Andrejom Šottníkom a otcom Tomášom Kramplom. Pri svätej omši účinkoval bratislavský zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí pri jezuitskom kostole. Okrem iného zazneli i diela Pierlugiho Palestrinu, duchovného syna svätého Filipa Neriho. Na začiatku svätej omše otec Andrej prečítal Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka. V homílii sa prihovoril otec Juraj. Po svätej omši nasledovala krátka modlitba pri relikvii svätého Filipa Neriho, ktorú napísal blahoslavený John H. Newman, a potom si prítomní osobne uctili relikviu "ex precordiis" svätého Filipa. 


Fotografie zo slávnosti:


pondelok 25. mája 2015

Otvorenie jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho

25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Flipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebroval Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho. Spolu s ním koncelebrovali súčasný generálny prokurátor otec Mário A. Aviles, CO, a apoštolský delegát, prepošt viedenského Oratória, otec Félix Selden, CO, i viacerí oratoriáni z Talianska, Európy i z celého sveta. Našu formačnú komunitu Oratória zastupoval otec Juraj Vittek.


Posolstvo pápeža Františka k jubileu 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho

Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka, k 500. výročiu od narodenia svätého Filipa Neriho:

Najdôstojnejšiemu o. Máriovi Albertovi Avilésovi, CO, generálnemu zástupcovi Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho.

Päťstoročnica od narodenia svätého Filipa Neriho, narodeného vo Florencii 21. júla 1515, mi ponúka radostnú príležitosť duchovne sa spojiť s celou Konfederáciou Oratória, aby sme si pripomenuli toho, ktorý žil šesťdesiat rokov vo večnom meste a zaslúžil si prívlastok "apoštol Ríma". Jeho existenciálna cesta bola hlboko poznačená vzťahom s osobou Ježiša Krista a úsilím nasmerovať naň duše zverené jeho duchovnej starostlivosti. Vo chvíli smrti odporúčal: "Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo by chcel. Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo si žiada." Z tejto zanietenej skúsenosti spoločenstva s Pánom Ježišom sa rodilo Oratórium, cirkevná skutočnosť charakterizovaná intenzívnym a radostným duchovným životom: modlitba, počúvanie a rozhovor o Božom Slove, príprava na hodné prijímanie sviatostí, formácia kresťanského života prostredníctvom dejín svätých a Cirkvi, skutky lásky v prospech najchudobnejších.