utorok 26. mája 2015

Slávenie sviatku svätého Filipa Neriho v Senci

26. mája 2015, na sviatok svätého Filipa Neriho, sme slávnostnou svätou omšou uctili nášho patróna a otca a zároveň sme vstúpili do Jubilejného roka 500. výročia od jeho narodenia. Svätú omšu celebroval otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, spolu s otcom Andrejom Šottníkom a otcom Tomášom Kramplom. Pri svätej omši účinkoval bratislavský zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí pri jezuitskom kostole. Okrem iného zazneli i diela Pierlugiho Palestrinu, duchovného syna svätého Filipa Neriho. Na začiatku svätej omše otec Andrej prečítal Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka. V homílii sa prihovoril otec Juraj. Po svätej omši nasledovala krátka modlitba pri relikvii svätého Filipa Neriho, ktorú napísal blahoslavený John H. Newman, a potom si prítomní osobne uctili relikviu "ex precordiis" svätého Filipa. 


Fotografie zo slávnosti: