pondelok 25. mája 2015

Otvorenie jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho

25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Flipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebroval Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho. Spolu s ním koncelebrovali súčasný generálny prokurátor otec Mário A. Aviles, CO, a apoštolský delegát, prepošt viedenského Oratória, otec Félix Selden, CO, i viacerí oratoriáni z Talianska, Európy i z celého sveta. Našu formačnú komunitu Oratória zastupoval otec Juraj Vittek.V deň narodenia svätého Filipa Neriho, 21. júla 2015 bude slávnostná svätá omša v rodisku svätého Filipa, vo Florencii, v dóme Santa Maria del Fiore.
Almužník Svätého Otca, kardinál Mauro Piacenza, vydal v mene pápeža Františka dekrét o odpustkoch spojených s týmto Jubileom. Je možné získať odpustky pri účasti na aktivitách spojených s týmto Jubileom.