piatok 9. novembra 2012

Zásady a pamäte svätého Filipa Neriho


Zásady a pamäte svätého Filipa Neriho

Úvod
Jeden z najväčších historikov Oratória, oplakávaný otec Antonio Cistellini, C.O., z Florencie, napísal, že „nanešťastie životopisec a hagiograf si budú môcť len nepatrne poslúžiť spismi svätého Filipa, než ako to bolo v prípade iných velikánov: napríklad svätého Ignáca, svätého Karola Borromejského, svätého Františka Saleského. Svätý Filip nebol spisovateľským svätcom, a on sám vyznal takmer neprekonateľnú ostýchavosť zobrať do rúk pero (okrem toho, že ten istý problém mal aj s hovorením o sebe: Secretum meum mihi, to je moje tajomstvo, hovorieval).
Po svätom Filipovi máme dnes asi tridsať listov, niektoré príležitostné spisy a tri sonety, z ktorých dva sú mu pripisované s pochybnosťami. No bez toho, žeby sme chceli odobrať duchovnú a historickú hodnotu týmto dôležitým dokumentom, sú to jeho zásady a pamäte, ktoré sa stali takpovediac „hovorcami“ svätého Filipa a podstaty oratoriánskej špirituality.
Zásady a pamäte, ktoré boli zozbierané z priamych svedectiev jeho prvých učeníkov počas rozhovorov a príhovorov, vyvažujú nedostatok jeho spisov a privádzajú čitateľa k lepšiemu pochopeniu pôvodu a základov Oratória. Sv. Filip Neri bol jedným z veľkých majstrov tzv. „pedagogiky svätosti“. Najobľúbenejším duchovným synom svätého Filipa Neriho bol Francesco Maria Tarugi. Stal sa jeho nástupcom. On najlepšie vyjadril výchovnú metódu svojho duchovného majstra: „Úlohou nášho inštitútu je hovoriť k srdcu.“ Duch Svätý v jedinečnej skúsenosti Turíc roku 1544 v katakombách sv. Sebastiána vytvoril z Filipovho srdca „ohnivé srdce“ schopné hovoriť k srdciam. Guzmán Carriquiry hovorí, že otec Filip číta v srdciach iných to, čo oni sami nevedia čítať, a dovoľuje im objaviť v sebe toho, ktorý je väčší ako ich srdce. Osobne sprevádza rast svojich priateľov a učeníkov, dávajúc veľmi moderným spôsobom hodnotu ich svedomiu a ich slobode. Osoba rastie vo svojom človečenstve iba vtedy, keď stretne svedectvo väčšie od seba samej, otcovstvo, obdivuhodnú prítomnosť, ktoré by jej ukázali cestu rastu, križovatku vlastnej slobody, požiadavky zodpovednosti, bez toho, aby zostala zakliesnená vo svojich obmedzeniach, vo svojich vášňach a ospravedlňovaniach. Filip Neri bol autentickým „majstrom duší“ v dare, ktorý objíma celú osobu, v jej okolnostiach, až do hĺbky jej bytia.

štvrtok 1. novembra 2012

Strelné modlitby svätého Filipa Neriho


Strelné modlitby (giaculatorie) odporúčané svätým Filipom Nerim

Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum me festina. (Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.)
Kedy ťa budem milovať synovskou láskou? Môj Ježišu, chcel by som ťa milovať.
Môj Ježišu, nespoliehaj sa na mňa. Môj Ježišu, povedal som ti to: ak mi nepomôžeš, nikdy neurobím nič dobre.
Povedal som ti to: ja ťa nepoznám.
Pane môj, chcel by som sa naučiť cestu, ktorou sa ide do neba.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere mei. (Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nado mnou.)
Ja ťa hľadám a nenachádzam ťa, môj Ježišu, príď ku mne.
Nespoliehaj sa na mňa, môj Ježišu, pretože nikdy nič dobre neurobím.
Povedal som ti to: neurobím nikdy nič dobre, môj Ježišu, ak mi nepomôžeš.
Ešte ťa nepoznám, môj Ježiš, pretože ťa nehľadám.
Keby som ťa poznal, poznal by som zasa seba, môj Ježišu.
Požehnaná Pani moja, daj mi milosť, aby som mal v pamäti tvoje panenstvo.