štvrtok 1. novembra 2012

Strelné modlitby svätého Filipa Neriho


Strelné modlitby (giaculatorie) odporúčané svätým Filipom Nerim

Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adiuvandum me festina. (Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.)
Kedy ťa budem milovať synovskou láskou? Môj Ježišu, chcel by som ťa milovať.
Môj Ježišu, nespoliehaj sa na mňa. Môj Ježišu, povedal som ti to: ak mi nepomôžeš, nikdy neurobím nič dobre.
Povedal som ti to: ja ťa nepoznám.
Pane môj, chcel by som sa naučiť cestu, ktorou sa ide do neba.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere mei. (Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nado mnou.)
Ja ťa hľadám a nenachádzam ťa, môj Ježišu, príď ku mne.
Nespoliehaj sa na mňa, môj Ježišu, pretože nikdy nič dobre neurobím.
Povedal som ti to: neurobím nikdy nič dobre, môj Ježišu, ak mi nepomôžeš.
Ešte ťa nepoznám, môj Ježiš, pretože ťa nehľadám.
Keby som ťa poznal, poznal by som zasa seba, môj Ježišu.
Požehnaná Pani moja, daj mi milosť, aby som mal v pamäti tvoje panenstvo.

Čo by som mohol urobiť, môj Ježišu, aby som plnil tvoju vôľu? Čo by som mohol urobiť, môj Ježišu, aby som ťa potešil?
Ja som ťa nikdy nemiloval, a predsa by som ťa chcel milovať, môj Ježišu.
Ak mi ty nepomôžeš, môj Ježišu, ja padnem. Čo budem robiť, ak mi nepomôžeš, môj Ježišu? Ak mi ty nepomôžeš, som zruinovaný, môj Ježišu.
Domine, vim patior, responde me. (Pane, zmocňuje sa ma násilie, odpovedz mi.)
Panna Mária, Božia Matka, pros Ježiša za mňa.
Chcel by som ťa milovať, môj Ježišu, a nenachádzam cestu.
Keby som urobil všetko dobro sveta, čo by som už len také urobil, môj Ježišu?
Iesu, sis mihi Iesus. Doce me facere voluntatem tuam. Fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Ego sum via, veritas et vita, dixit Iesus. (Ježišu, buď mi Ježišom. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán.)
Ja nikdy nebudem milovať, môj Ježišu, ak mi ty nepomôžeš.
Nechcem robiť nič iné ako tvoju presvätú vôľu, môj Ježišu.
Odstráň všetky prekážky na ceste, ak ma chceš, môj Ježišu.
Chcel by som ti slúžiť, môj Ježišu, a nenachádzam cestu.
Spiritum meum innova in visceribus meis. Tui amoris in me ignem accende. (V mojom vnútri obnov ducha pevného. Zapáľ vo mne oheň tvojej lásky.)
Chcel by som urobiť niečo dobré, môj Ježišu, ale nenachádzam cestu.
Assumpta est Maria in coelum, gaudent Angeli. Adauge mihi fidem, o bone Iesu. (Mária bola vzatá do neba, nech sa radujú anjeli. Rozmnož vo mne vieru, dobrý Ježišu.)
Ja by som ťa chcel nájsť, môj Ježišu, a nenachádzam cestu.
Ego non te diligo (Ja ťa nemilujem.): a predsa by som ťa chcel milovať. Ja nemôžem urobiť nič dobré, ak mi ty nepomôžeš, môj Ježišu.
 Nedôverujem sebe samému a dôverujem tebe.
Daj mi milosť, môj Ježišu, aby som ťa nemiloval zo strachu, ale z lásky.
Chcel by som plniť tvoju vôľu, môj Ježišu.
Omnis vallis implebitur et omnis mons et collis humiliabitur. (Každá dolina nech sa naplní a každý vrch nech sa zníži.)
Verbum caro factum est (Slovo sa telom stalo.), aby ma oslobodilo od tela, Panna a Matka.
Ne nos inducas in tentationem. (Neuveď nás do pokušenia.)
Ja už neviem čo robiť ani povedať, ak mi ty nepomôžeš, môj Ježišu.
Domine, ne te abscondas mihi. (Pane, neskrývaj sa mi.)
Ne reminiscaris, Domine, iniquitatum mearum (Neuchovávaj v pamäti moje neprávosti, Pane.), pre tvoje presväté umučenie.
Regina coeli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia: resurrexit, sicut dixit, alleluia; ora pro nobis Deum, alleluia. (Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros za nás Boha, aleluja.)