piatok 21. mája 2010

Návšteva siedmich kostolov

Návšteva siedmich kostolov / Visita alle sette chiese

Medzi základné oratoriánske aktivity od čias svätého Filipa Neriho patrila aj Návšteva siedmich kostolov v Ríme. Návšteva svätých miest prinášala od počiatkov kresťanstva v srdciach veriacich mnohé duchovné ovocie. V Ríme sa okrem hrobov mučeníkov uctievali aj cenné relikvie, ktoré priniesla z Palestíny do Ríma svätá Helena. Tzv. návštev siedmich kostolov má teda svoje hlboké a starobylé korene. V Ríme najuctievanejšími miestami boli hroby apoštolov (svätého Petra a svätého Pavla), bazilika Panny Márie Snežnej (najstarší mariánsky chrám) a rímska katedrála bazilika svätého Jána v Lateráne. K nim sa pridružila aj bazilika svätého Kríža v Jeruzaleme (kde boli uložené cenné relikvie kríža z Palestíny) a aj miesta hrobov mučeníkov za hradbami, katakomby svätého Sebastiána a bazilika svätého Vavrinca za hradbami. Tak sa hlavným cieľom návštevy svätých miest stalo sedem kostolov v Ríme – baziliky svätého Petra, svätého Pavla, svätého Jána v Lateráne, svätého Vavrinca, svätého Kríža v Jeruzaleme, bazilika svätého Sebastiána a Panny Márie Väčšej (Snežnej).

Nasledujúci videoalbum je záznamom takéhoto putovania, ktoré sa uskutočnilo v máji 2010 pod vedením rímskeho oratoriána P. Maurizia Bottu, C. O.. V súčasnosti sa takéto putovania robia v noci, kedy veľkomesto Ríma umožňuje aspoň trochu ticha a mimoriadnym spôsobom sa odhaľuje čaro Večného Mesta. Putovania sme sa zúčastnili s niekoľkými slovenskými študentami zo Slovenskej katolíckej Misie v Ríme (www.skmrim.sk).