pondelok 19. novembra 2018

Quarantore november 2018

Na záver cirkevného roka (pred nedeľou Krista Kráľa) Vás pozývame opäť na tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 23.-25. novembra 2018 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h). Na jednotlivé hodiny sa môžete zapísať tu.

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

štvrtok 25. októbra 2018

O. Juraj Vittek v relácii Fokus s Danielom Hevierom (Rádio Devín)

V piatok 29. júna 2018 bolo odvysielané ďalšie pokračovanie rozhovorov o. Juraja Vitteka v relácii Fokus s Danielom Hevierom na rádiu Devín o rozume, viere, mystike...


nedeľa 24. júna 2018

Návšteva 7 kostolov (Ako bolo?)

Vďaka všetkým za úžasné spoločenstvo, vďaka všetkým komunitám a farnostiam, ktoré nás prijali, vďaka dobrovoľníkom za perfektnú službu, vďaka Jakubovi za výborný management. A vďaka Bohu za milosť a príležitosť tejto noci!
piatok 18. mája 2018

streda 28. marca 2018

Detský letný tábor LAB-Oratórium 2018


Pozývame deti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla - 5. augusta v Jedlinách (pri Nitre, pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky budú k dispozícii po Veľkej Noci. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši (farnosť Svätej rodiny).

Viac o tábore:
http://www.oratoriani.sk/2013/08/lab-oratorium-2013.html
http://www.oratoriani.sk/2014/07/lab-oratorium-plavba-za-morskou-hviezdou.html

piatok 2. marca 2018

O. Juraj Vittek v relácii Fokus s Danielom Hevierom

V piatok 2. marca 2018 sa začala séria rozhovorov o. Juraja Vitteka v relácii Fokus s Danielom Hevierom na rádiu Devín. Ďalšie časti budú počas roka v máji a októbri.