streda 28. marca 2018

Detský letný tábor LAB-Oratórium 2018


Pozývame deti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla - 5. augusta v Jedlinách (pri Nitre, pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky budú k dispozícii po Veľkej Noci. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši (farnosť Svätej rodiny).

Viac o tábore:
http://www.oratoriani.sk/2013/08/lab-oratorium-2013.html
http://www.oratoriani.sk/2014/07/lab-oratorium-plavba-za-morskou-hviezdou.html