Čo je Oratórium

 
Oratoriánska charizma spočíva v snahe hľadať v malom prvotnú horlivosť a ducha Cirkvi: "Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách" (Sk 2, 42).


  Piliermi oratoriánskej duchovnosti sú:
- svätá spoveď a duchovné vedenie,
- rodinný rozhovor o Božom slove,
- život modlitby a sviatostí,
- a napokon konkrétna služba ako ovocie obnovenej horlivosti ducha.

  Cieľom oratoriánskych aktivít je zapálenie ducha horlivosťou za Božie veci a teda duchovný rast vo viere smerom k svätosti. Teda úlohou Oratória je nielen kŕmiť rozum, ale hlavne pohnúť vôľu k nasledovaniu a k náklonnosti k svätým veciam.

Typicky oratoriánske duchovné aktivity sa zrodili spontánne v srdci svätého Filipa Nériho v kostole san Girolamo della Caritá v Ríme (v súčasnosti sa v ňom od roku 2010 stretáva aj spoločenstvo Slovenskej katolíckej misie v Ríme). Na stretnutiach, ktoré dostali názov "malé" alebo "veľké" Oratórium, sa schádzali kresťanskí laici, rozličného postavenia a povolania, aby pod vedením Ducha Svätého objavovali hĺbku kresťanského života, horlivosť ducha a napĺňali svoje povolanie vo svätosti v kultúrnej kreativite viery.

 
Popoludní sa obyčajne konali stretnutia veľkého Oratória, ktoré boli otvorené širšiemu publiku, večer zasa stretnutia malého Oratória, na ktorom sa účastňoval bližší okruh ľudí. Okrem toho ešte existovali aktivity vonku ako putovanie (najmä návšteva siedmich kostolov), stretnutia v kláštoroch, štyridsaťhodinová eucharistická adorácia Quarantore a pod.  

  Samozrejme Oratoriáni za štyristo rokov v najrozličnejších obdobiach, situáciách, kultúrach a podmienkach uplatňovali najrozličnejším spôsobom oratoriánsku duchovnú cestu. Naše Oratórium je v štádiu zrodu a hľadá účinné spôsoby ako uplatňovať oratoriánsku metódu a duchovnosť v našich konkrétnych podmienkach.

Menšie stretnutia (malé Oratórium):

- stretnutia malého svetského Oratória (nedeľa večer): vedú otcovia oratoriáni
- katechézy pre dospelých (utorok večer): vedie otec Juraj, otec Andrej
- pravidelné farské katechézy pre deti (detské omše) a birmovancov
- každoročné októbrové duchovné cvičenia - otec Juraj
- púte do Ríma v objavovaní rímskych oratoriánskych koreňov
- ski-oratóriá - každoročné rodinné stretnutie v Dolomitoch (lyžovačka s duchovným programom)

Väčšie stretnutia (veľké Oratórium):

- veľké Oratóriá - cyklus "Veď ma za ruku"
- duchovné koncerty v spolupráci s Collegiom Wartberg
- eucharistická adorácia Quarantore
- duchovné projekty ako scénická Krížová cesta, Sedem posledných slov (Haydn)
- projekty Oratória pre deti a mládež ako LAB-Oratórium, Párty všetkých svätých

Externé:
- spolupráca s rozličnými laickými či rehoľnými spoločenstvami: eRko, SLH, Gentlemani bl. J.H.Newmana, KAN, benediktíni, kapucíniWellness in God (obnova pre ženy)...
- mediálne aktivity: www.vkontexte.sk, Katolícke noviny, TVLUX, Rádio Lumen, Slovenský rozhlas...