sobota 1. septembra 2012

Oratórium svätého Filipa na celoslovenskom sneme eRka


eRko pripravilo celoslovenské stretnutie animátorov v Banskej Bystrici 

Na stretnutí eRkárov v Banskej Bystrici moderátor formačnej Komunity Oratória v Senci predstavil výchovnú charizmu svätého Filipa Neriho. Hnutie prijalo ducha tejto výchovnej metódy ako inšpiráciu pre výchovný štýl animátorov eRka:

"Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko zorganizovalo počas víkendu od 31. augusta do 2. septembra 2012 celoslovenské stretnutie pre svojich animátorov v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 mladých ľudí. V úvode stretnutia eRkári odhalili logo svojej novej ročnej témy "Za pokladom viery" a dozvedeli sa, ako si poskladať školský rok s eRkom. S hlavnou prednáškou na podujatí vystúpil Juraj Vittek, ktorý prítomným mladým priblížil duchovnú pedagogiku sv. Filipa Nériho v oratóriu pod názvom Veď ma za ruku. Prednášajúci predstavil výchovu ako cheiragógiu - vedenie za ruku. Tento koncept zahŕňa okrem prirodzenej výchovy (pedagogiky) aj výchovu k nadprirodzeným hodnotám. Spolu s príkladom Filipa Nériho - úspešného formátora mladých a dospelých ostanú inšpiráciou pre výchovný štýl animátorov eRka." 

(tkkbs, správa Juraja Králika: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120904024)

O. Tomáš Krampl z našej Komunity Oratória je zároveň zodpovedný za eRko v bratislavskej arcidiecéze.