nedeľa 2. septembra 2012

Návšteva slovenských Oratoriánov z New Yorku v Senci

2. septembra 2012 k nám zavítala vzácna návšteva, zakladateľ slovenskej Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho v New Yorku (USA) a zároveň jeho prvý prepošt, otec Juraj Török, C. O. Otec Juraj sa zastavil na Slovensku na jeho ceste do Ríma, kde sa konal v septembri 2012 Generálny Kongres Konfederácie Oratórií. 

Slávili sme spolu svätú omšu vo farskom kostole v Senci, po svätej omši sme sa spolu pomodlili pri relikviách svätého Filipa Neriho a bl. J. H. Newmana, a potom sme pokračovali v podnetnej diskusii v Pastoračnom centre. Dozvedeli sme sa o životných cestách otca Töröka, o jeho živote v emigrácii, o jeho filmovej práci, ako aj o zakladaní nového Oratória v New Yorku. Otec Török je slovenským emigrantom, ktorý sa zúčastnil na II. vatikánskom koncile, je jedným z najznámejších slovenských dokumentaristov a zakladateľom filmového štúdia Hallel Communication v New Yorku.

Fotogaléria zo stretnutia: