štvrtok 18. októbra 2012

Duchovné cvičenia v Ivánke pri Dunaji (Malé Oratórium)

Duchovné cvičenia malého svetského Oratória 

Stretnutie bohatého mladíka s Ježišom

Ivánka pri Dunaji, 18.-21. 10. 2012, exercitátor o. Juraj Vittek


Počas dní strávených v utiahnutosti malebného prostredia ivánskeho kaštieľa sme sa ponorili do tajomstva stretnutia s Ježišom vo svetle svätých (sv. Filipa Neriho, sv. Terézie z Lisieux, sv. Terézie z Avily, sv. Grigniona z Montfortu, ct. Pavla VI., bl. Chiary Luce Badano, a iných). Oratoriánske „hľadanie ducha“ znamená zakúsiť Ježišov nástojčivý pohľad plný dôsledkov, neúprosné pozvanie k dobrodružstvu lásky, ktorá jediná je schopná naplniť ľudský život. Nejde o pekné myšlienky... Ide o stretnutie s Kristom... Duchovné cvičenia sú snahou nájsť Krista. Svätý Filip Neri hovorieval: "Kto hľadá niečo iné, nevie, čo hľadá." Pápež Benedikt XVI. vo svojej úvodnej encyklike napísal: „Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Pretože nás Boh miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4, 10), láska už nie je len ‚prikázaním‘, ale je odpoveďou na dar lásky, s ktorým nám Boh ide v ústrety“ (Deus caritas est 1). V bohatom mladíkovi kontemplujem seba v osobnom stretnutí s Kristom...