štvrtok 26. mája 2016

Komentár o. Juraja Vitteka k ukončeniu Jubilea sv. Filipa (Vatikánske rádio)


Komentár zaznel vo vysielaní Vatikánskeho rádia, 26. mája 2016:
Dnešný deň, 26. máj 2016, je dňom slávnostného ukončenia jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho, ktorý žil šesťdesiat rokov vo Večnom meste a zaslúžil si prívlastok "Apoštol Ríma". Toto jubileum sa minulý rok prelínalo s rovnakým jubileom svätej Terézie z Avily, spolu s ktorou bol v roku 1622 kanonizovaný. Boli vtedy kanonizovaní štyria svätí: Filip Neri, Terézia z Avily, Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Izidor. Rimania vtedy žartovali: pápež kanonizuje dnes štyroch Španielov a jedného svätého. Tak milovali svojho rímskeho svätca. A práve v Španielsku bola posvätená v januári minulého roka putovná busta s relikviou svätého Filipa Neriho. Po návšteve Španielska, Rakúska (v susednej Viedni) a Poľska sme ju pred rokom na niekoľko dní priniesli z bavorského Oratória v Aufhausene aj na Slovensko. Potom jej púť pokračovala po celom svete. V kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke má naše Oratórium natrvalo vzácnu relikviu z “precordia” svätého Filipa, pri ktorej sme v ostatných dňoch konali novénu ku cti tohto mimoriadneho svätca a uvažovali sme o jeho živote, o jeho výrokoch a o jeho príťažlivej metóde evanjelizácie. V Ríme v týchto dňoch prebiehajú oslavy tohto svätca v kostole Chiesa Nuova, ktorý postavil a v ktorom sa nachádzajú jeho telesné pozostatky. Svätú omšu na jeho sviatok príde okrem iných sláviť aj kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej Stolice.

nedeľa 22. mája 2016

Hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho

Jubileum 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho sa chýli ku koncu. 26. mája, na sviatok svätého Filipa, sa končí. Tento rok tento sviatok padá na slávenie Božieho Tela a Krvi. 

Pri tejto príležitosti a zo spolupráce v Lux communication a TV Lux sa zrodila myšlienka usporiadať rodinný hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho, počas ktorého sa v Pastoračnom centre u nás v Petržalke predstavia dva hudobné subjekty, Maťo Lišhák, jeden zo zakladateľov TV Lux s jeho skupinou Luxband a o. Juraj s naším - ako inak - ImProvisóriom. Večer bude moderovať Anetka Lisá, moderátorka TV Lux. Srdečne vás pozývame. Tešíme sa na spoločné chvíle strávené spolu s vami! 


nedeľa 15. mája 2016

Oslava svätého Filipa Neriho

Sviatkom svätého Filipa Neriho 26. mája 2016 sa končí jubilejný rok svätého Filipa Neriho pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia. Tento rok sviatok svätého Filipa padol na slávnosť Božieho Tela. Tešíme sa na stretnutia s vami!