piatok 20. decembra 2013

Štedrý deň trávia v práci (o. Tomáš Krampl)TOMÁŠ KRAMPL (33),

kaplán v Senci
Moje kňazské Vianoce, tak ako sviatky iných, sú tiež poznamenané hektikou. Prežívam niečo podobné ako ľudia, ktorí majú svoje rodiny a usilujú sa, aby všetko bolo pripravené, aby všetci najbližší boli obdarovaní. Samozrejme, kňazský vianočný stres je trocha iného druhu. Snažím sa aj so spolubratmi vyjsť ľuďom v ústrety, najmä tým, ktorí si chcú „vysviatočniť“ dušu. Spovedáme zástupy ľudí, navštevujeme chorých po domoch či domovy seniorov, vypomáhame bratom kňazom v dekanáte so sviatosťou zmierenia a pripravujeme deti osobitnou adventnou prípravou na vianočné sviat­ky. ... Štedrá večera predstavuje pre mňa doslovné opadnutie stresu a vychutnávanie si vianočného pokoja s bratmi oratoriánmi. ... Moji otcovia farári mi dali krásny dar – capu negru – veľ­ký čierny semišový plášť s kapucňou, ktorá v chladnom kostole dôstojne zahreje kňaza oblečeného v reve­ren­de, ☺.
 Deň Narodenia Pána slávim „ostošesť“. Ak mi pripadne omša na úsvite, tzv. pastierska, a k tomu ešte aj sväté omše vo dne, ktoré majú iné čítania i texty omšových modlitieb, musím byť prichystaný s troma homíliami, čo si vyžaduje dlhšiu prípravu. V ten istý deň ešte uvádzam jasličkovú slávnosť a neskôr koledujem s deťmi po rodinách.

Viac v článku o. Tomáša Krampla KN 51-52/13.

G. K. Chesterton – muž viery a majster pera


"Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) je obor. Nielen svojimi fyzickými rozmermi (v autobuse mohol uvoľniť miesto naraz až štyrom dámam), ale aj svojím neuveriteľne plodným myslením. Výsledkom jeho dlhej intelektuálnej cesty bol vstup do rímskej Katolíckej cirkvi v roku 1922. Túto cestu opísal v diele Ortodoxia.

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof G. K. Chesterton vydal počas svojho života viac ako pätnásť miliónov slov. Napísal stovku kníh, k ďalším dvom stovkám kníh prispel. Je autorom stoviek poviedok, esejí a, samozrejme, aj série slávnych Detektívnych príbehov otca Browna, ktoré vychádzali od roku 1911 až do jeho smrti.
...
Hoci nie som expertom na G. K. Chestertona – skôr jeho vášnivým čitateľom, ktorý mu je za mnohé vďačný – pristal som napísať o ňom, pretože „vďaky sú najvyššou formou myslenia“ (Chesterton, Short History of England)."

Viac v článku otca Juraja Vitteka v KN 51-52/13.