piatok 20. decembra 2013

Štedrý deň trávia v práci (o. Tomáš Krampl)TOMÁŠ KRAMPL (33),

kaplán v Senci
Moje kňazské Vianoce, tak ako sviatky iných, sú tiež poznamenané hektikou. Prežívam niečo podobné ako ľudia, ktorí majú svoje rodiny a usilujú sa, aby všetko bolo pripravené, aby všetci najbližší boli obdarovaní. Samozrejme, kňazský vianočný stres je trocha iného druhu. Snažím sa aj so spolubratmi vyjsť ľuďom v ústrety, najmä tým, ktorí si chcú „vysviatočniť“ dušu. Spovedáme zástupy ľudí, navštevujeme chorých po domoch či domovy seniorov, vypomáhame bratom kňazom v dekanáte so sviatosťou zmierenia a pripravujeme deti osobitnou adventnou prípravou na vianočné sviat­ky. ... Štedrá večera predstavuje pre mňa doslovné opadnutie stresu a vychutnávanie si vianočného pokoja s bratmi oratoriánmi. ... Moji otcovia farári mi dali krásny dar – capu negru – veľ­ký čierny semišový plášť s kapucňou, ktorá v chladnom kostole dôstojne zahreje kňaza oblečeného v reve­ren­de, ☺.
 Deň Narodenia Pána slávim „ostošesť“. Ak mi pripadne omša na úsvite, tzv. pastierska, a k tomu ešte aj sväté omše vo dne, ktoré majú iné čítania i texty omšových modlitieb, musím byť prichystaný s troma homíliami, čo si vyžaduje dlhšiu prípravu. V ten istý deň ešte uvádzam jasličkovú slávnosť a neskôr koledujem s deťmi po rodinách.

Viac v článku o. Tomáša Krampla KN 51-52/13.