utorok 26. januára 2016

O. Juraj pri hrobe svätého Františka Saleského v Annecy

Krátko pred sviatkom svätého Františka Saleského (24. januára) som navštívil hrob svätého Františka v bazilike Navštívenia v Annecy (Savojsko, Francúzsko) a  prosil som za naše Oratórium v Bratislave, za našu Farnosť svätej Rodiny v Petržalke, za naše katolícke médiá na Slovensku, zvlášť za TV Lux a naše mediálne projekty a za všetkých ľudí blízkych Oratóriu.

Svätý František Saleský sa narodil 21. augusta 1567 v Thorens. Zomrel v Lyone 28. decembra 1622, v roku kanonizácie svätého Filipa Neriho, ktorého poznal prostredníctvom životopisu Antonia Gallonia. Tento životopis mu poslal jeho priateľ, bl. biskup Giovanni Giovenale Ancina, jeden z prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V meste Thonon založil miestnu Kongregáciu Oratória, ktorej sa stal prvým prepoštom a ktorú bl. pápež Pavol VI. nazval "perlou Savojska". Počas jeho cesty do Ríma v rokoch 1598-99 spoznal prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V roku 1661 bol blahorečený, v roku 1665 kanonizovaný a v roku 1887 vyhlásený za Učiteľa Cirkvi.

piatok 1. januára 2016

Všetkým Vám prajeme požehnaný Nový rok 2016!"Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach. Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. Ledva ho vietor oveje, už ho niet, nezostane po ňom ani stopa. No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť..." (Ž 103)