utorok 26. januára 2016

O. Juraj pri hrobe svätého Františka Saleského v Annecy

Krátko pred sviatkom svätého Františka Saleského (24. januára) som navštívil hrob svätého Františka v bazilike Navštívenia v Annecy (Savojsko, Francúzsko) a  prosil som za naše Oratórium v Bratislave, za našu Farnosť svätej Rodiny v Petržalke, za naše katolícke médiá na Slovensku, zvlášť za TV Lux a naše mediálne projekty a za všetkých ľudí blízkych Oratóriu.

Svätý František Saleský sa narodil 21. augusta 1567 v Thorens. Zomrel v Lyone 28. decembra 1622, v roku kanonizácie svätého Filipa Neriho, ktorého poznal prostredníctvom životopisu Antonia Gallonia. Tento životopis mu poslal jeho priateľ, bl. biskup Giovanni Giovenale Ancina, jeden z prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V meste Thonon založil miestnu Kongregáciu Oratória, ktorej sa stal prvým prepoštom a ktorú bl. pápež Pavol VI. nazval "perlou Savojska". Počas jeho cesty do Ríma v rokoch 1598-99 spoznal prvých učeníkov svätého Filipa Neriho. V roku 1661 bol blahorečený, v roku 1665 kanonizovaný a v roku 1887 vyhlásený za Učiteľa Cirkvi.

Dostal výbornú výchovu klasickej a filozofickej kultúry od jezuitov, zároveň dobré základy duchovného života. Otec sníval pre neho o brilantnej kariére právnika, poslal ho na štúdiá do Padovy, kde František pocítil povolanie ku kňazstvu. Stal sa z neho apoštol kalvínskych krajov. Jeho metódou nebola polemika, ale dialóg. 

František vyvinul obrovské úsilie duchovného vedenia, v presvedčení, že svätosť je darom Ducha Svätého pre všetkých veriacich, zasvätených i laikov. Stal sa z neho jeden z najväčších duchovných vodcov. Jeho pastoračná činnosť bola charakterizovaná obrovským úsilím zasvätiť fyzické i psychické sily, čas, dialógu láskavosti, optimizmu a túžby po stretnutí. Jeho duchovnú múdrosť a umenie duchovného vedenia môžeme vnímať v jeho diele Filotea alebo v jeho listoch, v jeho knihe Traktát o Božej láske, či v jeho Rečiach. 

Keď nedokázal dosiahnuť mnohých prostredníctvom svojich kázní, vymyslel systém zverejňovania letákov. Takto dokázal zasiahnuť mnohých, takže dokonca i mnohí predstavitelia kalvinizmu sa vracali späť do katolíckej Cirkvi. Toto jeho obrovské úsilie mu zaslúžilo titul patróna katolíckych masmédií a katolíckych novinárov (od roku 1923). Svätý František sa stal neúnavným a príťažlivým hlásateľom pravdy s obrovskou kreativitou.

V roku 1602 sa stal biskupom Ženevy, ktorú spravoval z blízkeho mesta Annecy, keďže kalvínska Ženeva mu neumožnila obsadiť sídlo ženevského biskupa. V spolupráci so svojou duchovnou priateľkou, svätou Janou Františkou de Chantal, založili Rehoľu Navštívenia, ktorá rozšírila do celej Cirkvi úctu k Božskému Srdcu, zvlášť prostredníctvom zjavení svätej Margity Márie Alacocque. 

o. Juraj Vittek