piatok 30. januára 2015

Quarantore za rodinu počas referenda


Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h. Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Quarantore opäť organizujeme v našej farnosti, tento krát cez víkend (6.-8. februára), počas ktorého sa koná v našej krajine referendum o rodine. Pápež František v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami v Argentíne, ktorým sa chceme v budúcnosti vyhnúť na Slovensku aj terajším referendom o rodine, povedal: "Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok) ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na ochranu pred týmto klamárskym žalobcom nám pošle Ducha Pravdy. Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu. Potrebuje tohto Zástancu, aby nás ochránil pred zvodmi mnohých sofizmov, ktorými sa za každú cenu snažia zdôvodniť tento návrh zákona, a ktoré mätú a klamú ešte aj ľudí dobrej vôle. Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky." 

A tak predkladáme tieto úmysly modlitby :

Za scitlivenie našej krajiny pre nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú morálne hodnoty a antropologické základy našej spoločnosti, za ochranu rodiny, inštitúcie manželstva a výchovy, za úspešné referendum, za budúce hodnotové smerovanie našej krajiny i celej Európy, za rodiny - úplné i neúplné, za vernosť a vytrvalosť v dobrom pre manželov a rodičov, za rodiny v kríze, rozpadnuté rodiny, rozvedených, za opustené deti, ľudí, ktorým chýba rodinné zázemie, za homosexuálne cítiacich ľudí, za vedomie morálnej zodpovednosti pre slovenských i európskych zákonodarcov.


Zapísať sa na jednotlivé hodiny môžte tu: 

Modlitba za rodinu, ktorú zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny:

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.

štvrtok 29. januára 2015

Musica perennis iuventutis

Oratoriáni aj tento rok spolupracujú na organizovaní seneckého hudobného festivalu Musica perennis iuventutis 2015, ktorý organizuje Collegium Wartberg a Slovak Doublebass Club. Program festivalu na tento rok:


utorok 13. januára 2015

Svätý oratoriánsky misionár Sri Lanky - Jozef Vaz

sv. José Vaz
V dekréte, ktorým 24. októbra 2010 bola v Ríme formálne ustanovená naša formačná Komunita Oratória svätého Filipa Neriho, vtedajší generálny prokurátor Konfederácie Oratórií otec Edoardo A. Cerrato, C.O., okrem iného napísal: "Bohu, Najsvätejšej Panne a nášmu otcovi svätému Filipovi Nerimu zverujem novú Komunitu v deň, kedy Cirkev slávi "Svetový deň misií" a prosím "Pána žatvy", aby požehnával túto cestu na orodovanie svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií - na spomienku ktorej Jeho Excelencia, bratislavský arcibiskup, dal svoje povolenie, a na orodovanie blahoslaveného Jozefa Vaz-a, z Oratória v Goa, "najväčšieho misionára Ázie z Ázie" (Ján Pavol II.), ktorého tristoročnicu som ohlásil dnes pre celú oratoriánsku rodinu. Misionár Ázie pre Áziu, misionár kontinentu, na ktorom sa narodil, blahoslavený Jozef Vaz, má čo povedať obrovskému ázijskému kontinentu, ale rovnako má čo povedať aj nám, ktorí žijeme na európskom kontintente. Ten dnes zvlášť potrebuje "novú evanjelizáciu"". Práve blahoslaveného Jozefa Vaz-a dnes pápež František kanonizuje v hlavnom meste Colombo počas svojej návštevy na Srí Lanke. Dnešná liturgia Slova ponúka tento text: "A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní." A Ježiš hovorí v Evanjeliu: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel." Život oddnes oficiálne svätého Jozefa Vaz-a je najlepšou ilustráciou týchto slov. Kanonizácia Jozefa Vaz-a v tomto roku je umocnením slávenia päťstoročnice narodenia svätého Filipa Neriho. Svätý Filip túžil ísť na misie do Indie, ale múdry mních z kláštora v Tre Fontane v Ríme mu odporučil: "Tvoje Indie sú v Ríme." Prostredníctvom blahoslaveného Jozefa Vaz-a sa však táto misia sv. Filipa Neriho predsa len uskutočnila prostredníctvom jedného z jeho nasledovníkov, a to mimoriadnym spôsobom. V roku zasväteného života nám Cirkev ponúka ďalšiu výnimočnú postavu, preniknutú hrdinským misionárskym duchom, plným nádeje.

sobota 3. januára 2015

J.R.R. Tolkien a Oratórium v Birminghame

Dnes 3. januára 2015 je 123 rokov od narodenia J.R.R. Tolkiena, autora svetoznámych bestsellerov Hobbit či Pán prsteňov. Jeho životné osudy sú úzko spojené s birminghamským Oratóriom založeným blahoslaveným J. H. Newmanom. Vyberáme niektoré skutočnosti z jeho života: