KontaktAdresa:
Rímsko-katolícka farnosť Svätej rodiny
Námestie Jána Pavla II. 1
851 02 BRATISLAVA 5


Iná korešpondečná adresa:
Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Sv. Rodiny – Petržalka II.
P.O.BOX 87
851 02 BRATISLAVA 5

Tel.: +421 - 2 - 6381 1695


Moderátor komunity: o. Juraj Vittek