štvrtok 27. októbra 2011

Svätý Filip Neri a jeho pedagogika svätosti

Veľké Oratórium:
Svätý Filip Neri a jeho pedagogika svätosti


... v cykle "VEĎ MA ZA RUKU" 
pod vedením otca Juraja Vitteka


27. 10. 2011 sa uskutočnilo prvé "veľké Oratórium" svätého Filipa Neriho na tému zakladateľa samotného Oratória. DVD záznam z tohto stretnutia je možné zohnať v knižnici Pastoračného centra v Senci v nedeľu dopoludnia u p. E. Debnárovej.
Videoalbum z podujatia:
štvrtok 8. septembra 2011

40-hodinová modlitba (Quarantore)

40-hodinová modlitba (Quarantore)
(8.-10. septembra 2011, kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci)

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby. Táto modlitba bola aj pri zrode našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. Na našom prvom neformálnom stretnutí so seneckou farnosťou vznikla iniciatíva urobiť túto pobožnosť aj tu v Senci znovu a s konkrétnym úmyslom: za nové povolania rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Bola to pre nás aj príležitosť celkom zvláštnym spôsobom sa zapojiť do úvodu 40 dňového pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov, ktorá je iniciatívou hnutia Modlitieb matiek.


Už len na málokde na svete sa darí zorganizovať túto modlitbu nepretržite pred vyloženou Sviatosťou. My sme sa o to pokúsili a našli sme dosť horlivých duší a pred Sviatosťou sme zažili skutočný duchovný maratón modlitby, do ktorého sa zapojilo veľa veriacich. Z našej doterajšej skúsenosti tejto modlitby vieme, že má úžasnú zjednocujúcu a posväcujúcu silu. piatok 1. júla 2011

Ustanovenie formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku

S generálnym zástupcom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, o. Máriom A. Aviles-om, C.O.
Dňa 24. októbra 2010 bola oficiálne ustanovená formačná komunita Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu.


Rozbehol sa tak projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Doteraz takáto kongregácia na Slovensku nikdy nejestvovala. V súčasnosti jestvuje slovenská Kongregácia Oratória v New Yorku, ktorú založil otec George Torok, C. O. (www.nyoratory.com).

Máme tak pred sebou proces formácie a budovania zázemia, ktoré smeruje ku kánonickému ustanoveniu Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. V súčasnosti pôsobíme ako formačná komunita v Senci, kde nám otec arcibiskup od 1. júla 2011 zveril pastoračnú starostlivosť o Farnosť svätého Mikuláša. V súčasnosti sú súčasťou komunity moderátor komunity o. Juraj Vittek, o. Andrej Šottník, o. Tomáš Krampl a seminarista Milan Jaroš.