štvrtok 8. septembra 2011

40-hodinová modlitba (Quarantore)

40-hodinová modlitba (Quarantore)
(8.-10. septembra 2011, kaplnka Najsvätejšej Trojice v Senci)

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby. Táto modlitba bola aj pri zrode našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. Na našom prvom neformálnom stretnutí so seneckou farnosťou vznikla iniciatíva urobiť túto pobožnosť aj tu v Senci znovu a s konkrétnym úmyslom: za nové povolania rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Bola to pre nás aj príležitosť celkom zvláštnym spôsobom sa zapojiť do úvodu 40 dňového pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov, ktorá je iniciatívou hnutia Modlitieb matiek.


Už len na málokde na svete sa darí zorganizovať túto modlitbu nepretržite pred vyloženou Sviatosťou. My sme sa o to pokúsili a našli sme dosť horlivých duší a pred Sviatosťou sme zažili skutočný duchovný maratón modlitby, do ktorého sa zapojilo veľa veriacich. Z našej doterajšej skúsenosti tejto modlitby vieme, že má úžasnú zjednocujúcu a posväcujúcu silu.