piatok 1. júla 2011

Ustanovenie formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku

S generálnym zástupcom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, o. Máriom A. Aviles-om, C.O.
Dňa 24. októbra 2010 bola oficiálne ustanovená formačná komunita Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu.


Rozbehol sa tak projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Doteraz takáto kongregácia na Slovensku nikdy nejestvovala. V súčasnosti jestvuje slovenská Kongregácia Oratória v New Yorku, ktorú založil otec George Torok, C. O. (www.nyoratory.com).

Máme tak pred sebou proces formácie a budovania zázemia, ktoré smeruje ku kánonickému ustanoveniu Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. V súčasnosti pôsobíme ako formačná komunita v Senci, kde nám otec arcibiskup od 1. júla 2011 zveril pastoračnú starostlivosť o Farnosť svätého Mikuláša. V súčasnosti sú súčasťou komunity moderátor komunity o. Juraj Vittek, o. Andrej Šottník, o. Tomáš Krampl a seminarista Milan Jaroš.


"Oratórium je bratská jednota veriacich... Už od svojho zrodu sa oratórium orientovalo na rodinný rozhovor o Božom slove a na tichú i hlasnú spoločnú modlitbu. Takto oratórium medzi veriacimi ako v škole pestuje ducha rozjímania a lásku k Božím veciam. Kongregácia oratória je skupina, ktorá bola od začiatku zriadená na to, aby slúžila oratóriu. V kongregácii oratória je vždy na prvom mieste rodinný rozhovor o Božom slove alebo duchovná konverzácia, ktorá nepretržite vyvoláva a živí ducha viery a modlitby, kresťanskej lásky a služby." (Konštitúcie, 2-7)

"Kongregácia oratória je cirkevná spoločnosť pápežského práva (kán, 589), zložená z klerikov a laikov, ktorí vedú bežný život bez sľubov podľa týchto stanov a viaže ich výhradne puto kresťanskej lásky. Je to spoločnosť apoštolského života (kán. 731 § 1), právnická osoba (kán. 114; 741 §1) a domus sui juris alebo samostatný dom (kán. 613 § 2)." (Konšt., 15)

Dokumenty na stiahnutie:
Duchovná cesta Oratória
Všeobecné konštitúcie Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho