štvrtok 19. novembra 2015

Vatikánska známka so svätým Filipom Nerim a svätou Teréziou z Avily

Svätá Stolica vydala známku so zobrazením svätého Filipa Neriho so svätou Teréziou z Avily pri príležitosti 500. výročia ich narodenia (boli i spolu kanonizovaní).


utorok 17. novembra 2015

Zomrela mamička otca Andreja

V kresťanskej nádeji oznamujeme, že dnes - v utorok 17. novembra 2015 odovzdala vo veku 80 rokov pozemského života svoju dušu do rúk Stvoriteľa pani Brigita Šottníková, mama kňaza Bratislavskej arcidiecézy, zakladajúceho člena našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho a farára vo Farnosti Bratislava - Svätej rodiny o. Andreja Šottníka. Pohreb sa bude v piatok 20. novembra 2015 vo Farnosti Zavar pri Trnave začínať svätou omšou o 14.00 hod. v miestnom farskom kostole. Pohrebnú svätú omšu bude slúžiť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po nej bude pohreb pokračovať obradom pochovania tela na miestnom cintoríne, ktorému bude predsedať pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. 

Vďaka všetkým za modlitby, podporu a duchovnú blízkosť. Teta, ďakujeme Vám za svedectvo Vášho príkladného života, za Vašu lásku, vieru a neochvejnú nádej. Vďaka za obetu Vášho života, za Vašu každodennú diskrétnu službu, pokoru, skryté obety a modlitby a za všetko, čo ste urobili nielen pre o. Andreja a Vašu rodinu, ale aj pre nás všetkých! Nedokážeme dostatočne poďakovať, pohľad na Boha z tváre do tváre Vám buď odmenou za všetko!

Zostaňte s nami a orodujte za nás! 

Vianoce 2013, Senec

utorok 27. októbra 2015

Obliečka nášho oratoriánskeho seminaristu Milana Jaroša


Dnes otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy bohoslovcom tretieho ročníka Kňazského seminára v Bratislave počas slávnosti obliečky v seminárskej kaplnke. Medzi bohoslovcami bol aj člen našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, Milan Jaroš. Sprevádzajme nášho oratoriánskeho seminaristu v modlitbách. V nedeľu 1. novembra sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke konal krátky obrad, pri ktorom náš seminarista verejne prejavil svoju vôľu začleniť sa do rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku.

nedeľa 25. októbra 2015

Párty všetkých svätých v PetržalkePozývame deti s rodičmi na alternatívny halloweensky program pre deti s názvom „Párty všetkých svätých“. V sobotu 31. októbra o 15.00h organizujeme program pre deti. Rozhodli sme sa tvorivo využiť všetky impulzy, ktoré priťahujú detskú pozornosť v dnešných často sekularizovaných halloween-skych oslavách: od tekvíc, cez masky, tajomnosť, sviečky, tmu, zábavu, tanec, výzdobu, sladkosti. Deti (príp. aj rodičia) nech prídu oblečené za rozličných svätých, príp. anjelov. Pod vedením kňazov a animátorov sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Súčasťou oslavy svätých budú aj sladkosti, občerstvenie a pod. Po zábavnej časti sa deti presunú do kostola na sv. omšu o 17.00h pri sviečkach. Podľa počasia budú ešte potom nasledovať krátke aktivity vonku, ktoré sa začnú pochodom svetla. Ide nám aj o to, aby naše deti nemuseli závistlivo pokukávať po rozličných pochybných halloweenskych maškarádach, na ktoré sa ich katolícki rodičia zdráhajú pustiť. Pomôže nám, ak na emailovú adresu farnosti, príp. telefonicky potvrdíte svoju účasť, aby sme vedeli odhadnúť počet detí. Akákoľvek pomoc je vítaná a tešíme sa na spoločné kreatívne strávené chvíle s deťmi i s rodičmi. Často sa zabúda, že pôvodný staroanglický a staroírsky Halloween, z ktorého je dnes už iba karikatúra, bol pôvodne našim katolíckym sviatkom. Vráťme mu jeho pôvodný katolícky obsah. V utorok večer bude otec Juraj vysvetľovať v relácii vKontexte v TV Lux históriu tohto sviatku.Slávia katolíci Halloween? Článok o Halloweene, o jeho histórii, o mýtoch, o Sviatku všetkých svätých a o tom, ako sa k tomu má katolík postaviť v tvorivosti viery (J. Vittek, www.vkontexte.sk).

pondelok 5. októbra 2015

10. výročie Slovenskej katolíckej misie v kostole san Girolamo della Caritá v Ríme

V nedeľu 4. októbra otvorila Slovenska katolícka misia desiaty rok svojho pôsobenia vo Večnom meste. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, predsedal svätej omši. Medzi krajanmi, ktorí sa v Kostole San Girolamo zhromaždili na slávnosti, bol prítomný i veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme zastupoval vicerektor Marek Haratim spolu s ďalšími kňazmi. Na slávnosti sa zúčastnil aj otec Juraj Vittek, ako jeden z bývalých správcov misie. Na záver sa zhromaždeniu prihovoril Don Pierpaolo Felicolo z Rímskeho vikariátu, ktorý vyzdvihol spoluprácu medzi Rímskou diecézou a jednotlivými národnostnými komunitami. Podčiarkol dôležitosť kultúrneho bohatstva a tradície, hĺbku a preciozitu, ktorou sa vyznačuje slovenská komunita v Ríme. Slovenská katolícka misia sa pravidelne stretáva každú nedeľu na svätej omši o 16:30 v kostole San Girolamo na Via di Monserrato 62A. 

štvrtok 3. septembra 2015

Od septembra vKontexte aj v TV LUX

Od decembra 2013 funguje internetový blog www.vkontexte.sk. Od septembra 2015 začne fungovať aj jeho televízna verzia v novej relácii TV LUX s rovnakým názvom vKontexte.


Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

Ut 8.9. 20:20 s o. Jurajom Vittekom

Téma: Kto som ja, aby som súdil?

štvrtok 27. augusta 2015

Krížová cesta Oratória na Pochode za život

Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti

V rámci programu sprevádzajúceho nadchádzajúci Pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave, sa opäť predstaví scénická Krížová cesta za život: v piatok 18. septembra 2015 na Hlavnom námestí v Bratislave o 20.00h. Symbolisticky dramatizovaná krížová cesta je projekt, ktorý vznikol v atmosfére oratoriánskej kreativity v spolupráci s režisérom Marekom Mokošom. Kombinácia modlitby, špekulatívneho zamyslenia a symbolu sa ukázala ako mimoriadne účinný a moderný formát schopný "hovoriť k srdcu" (bl. J.H.Newman). Vďaka talentovaným mladým ľuďom, nadšeniu, obetavosti, sa zrodilo toto dielo v seneckej farnosti a uskutočnilo sa po prvýkrát na Veľký Piatok 2014 v seneckom mestskom Amfiteátri.

Zo zamyslení počas Krížovej cesty:

...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. (1 Kor 1,23-24) Preto ak chceme byť učeníkmi, ktorí sa v Duchu a v pravde (por. Jn 4, 23) klaňajú živému Bohu, nemôže byť ani v našom ohlasovaní vyprázdnený Kristov kríž (por. 1 Kor 1,17). Kríž, ktorý sa vznáša nad nami, sa prispôsobuje dobe a ľudskej zlobe, jeho podstata však zostáva...


Korupcia, klientelizmus, ideológie, ktoré manipulujú davy, morálny rozpad ľudskej lásky a neviazaná sexualita, opustenosť, ignorovanie slabých, chorých, starých, postihnutých, zbavovanie sa počatého človeka, ohováranie, osočovanie, absencia výchovy, otroctvá drog, alkoholu, nahoty, skryté či otvorené útoky na kresťanov, predstaviteľov Cirkvi, rozpad manželstiev i rodín… Je treba ešte ďalej vypočítavať, ako môže vyzerať kríž dnešného človeka? Ježišova krížová cesta je aj dnes “svetlom, ktoré svieti vo tmách”, “jeho rany nás uzdravujú”. Kristus nás oživuje v prostredí kultúry smrti. 

štvrtok 6. augusta 2015

Sedem Slov opäť vo vysielaní TVLUX


Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom Marekom Mokošom a s podporou mesta Senec. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci uskutočnili podujatia "Sedem posledných slov" a scénická "Krížová cesta", vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. Viac tu....

Toto oratórium bude TVLUX opäť vysielať v premiére 8. augusta 2015 Pi 22:40, v repríze So 21:10.nedeľa 19. júla 2015

Relikvie vystavené v kostole Svätej Rodiny v Petržalke

21. júla 2015 si pripomíname 500. narodeniny svätého Filipa Neriho (pokrstený bol 22. júla na sviatok svätej Magdalény). Pri tejto príležitosti sme boli 18. júla pozvaní hovoriť o svätom Filipovi do relácie Od ucha k duchu rádia Lumen (relácia je k dispozícii v archíve Rádia). Pri príležitosti tohto výročia sme v kostole Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, v našom novom pôsobisku, vystavili relikvie z perikardia svätého Filipa Neriho. Spolu s nimi sú vystavené i relikvie blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana, zakladateľa Oratória v Birminghame a svätého Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, veľkého inšpirátora spirituality svätého Jána Pavla II. Tieto relikvie obohatili doterajší vzácny relikviár prítomný v tomto kostole, v ktorom sú relikvie svätého Jána Pavla II. a dvoch našich blahoslavených Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopku, ktorí boli blahorečení na tomto mieste svätým Jánom Pavlom II. v roku 2003. Zároveň sme vystavili i sochu svätého Filipa Neriho z pálenej hliny, ktorej autorkou je sochárka z Bologne, Clarice Vasini (18. storočie).sobota 18. júla 2015

Od ucha k duchu: Jubilejný rok sv. Filipa Neriho

21. júla to bude presne 500 rokov od narodenia talianskeho svätca, kňaza Filipa Neriho. Jeho jubilejný rok otvorili v Ríme v predvečer jeho sviatku, 25. mája. Jeho charizma žije vo svete dodnes  vďaka členom jeho oratória. Máme ich aj u nás na Slovensku. Od júla pôsobia na novom mieste, v Bratislave. Chcete spoznať viac svätého Filipa a súčasné aktivity členov jeho oratória? Dozviete sa to od nich samotných – kňazov i laikov a pýtať sa budete môcť aj vy. Nalaďte si reláciu Od ucha k duchu, v sobotu o 20.15. Pozýva vás Ján Heriban. Hostia: otec Juraj Vittek, otec Andrej Šottník, Zuzana Kostková, Marek Mokoš.

streda 1. júla 2015

Od 1. júla 2015 sme v Bratislave-Petržalke

1. júla 2015 sme sa z rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského presťahovali do farnosti Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke. O. Juraj Vittek a o. Andrej Šottník boli uvedení do úradu farárov vdp. dekanom Jozefom Vadkertim. Ďakujeme farníkom za milé a srdečné privítanie. Prosíme všetkých o modlitby! Internetová stránka farnosti Svätej Rodiny v Petržalke: www.svatarodina.fara.sk.


utorok 30. júna 2015

Oratoriáni odchádzajú zo Senca

Po dlhšom zvažovaní a hľadaní Božej vôle otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dospel k rozhodnutiu zveriť nám farnosť Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke.

Opäť si pripomíname slová svätého Pavla: Dilatatur est cor nostrum. "Pre Vás sa otvorili naše ústa a rozšírilo naše srdce" (2 Kor 6, 11). Ďakujeme všetkým za každý prejav spolupráce, podpory, ústretovosti, lásky a pozornosti. Sme šťastní z každého dobrého diela, ktoré sa s Božou obdivuhodnou pomocou podarilo a ktoré prinieslo požehnanie pre Cirkev. A prosíme svätého Filipa Neriho aj pre nás o nový dar zväčšenia srdca, lebo "láska zväčšuje srdce" (sv. Terézia z Lisieux).

štvrtok 18. júna 2015

Požehnanie nového oltára v seneckom farskom kostole

Vo štvrtok 18. júna 2015 nás navštívil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, a požehnal nový oltár vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Viac na www.farasenec.sk.

sobota 6. júna 2015

Oratoriánska obliečka

Dekrétom Generálnej prokúry Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho z 24. októbra 2010 bola so súhlasom bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského na Slovensku ustanovená formačná Komunita Oratória svätého Filipa Neriho. Rozbehol sa tak projekt založenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku. Jej zakladajúcimi členmi sú otec Juraj Vittek a otec Andrej Šottník. Po dvojročnej oratoriánskej skúsenosti otca Juraja v Ríme a štyroch rokoch spoločného oratoriánskeho života spolu s otcom Andrejom sa rozhodli aj navonok prejavovať svoju oratoriánsku identitu kňazským oblečením. Oratoriáni nie sú rehoľníkmi, ale svetskými kňazmi bez rehoľných sľubov, ktorí žijú komunitným spôsobom života a snažia sa napĺňať charizmu a odkaz svojho otca svätého Filipa Neriho. Svoju oratoriánsku identitu, ktorá smeruje ku kánonickému ustanoveniu inštitútu pápežského práva, teda Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho, chcú prejavovať aj navonok kňazským oblečením inšpirovaným dobovými spôsobmi z čias svätého Filipa Neriho. Podľa oratoriánskych Konštitúcií „sa členovia Kongregácie na základe slobodnej vôle oddávajú kongregácii s úmyslom zostať v nej až do smrti. Tento spôsob sa odlišuje od života rehoľníkov, pretože svätý Filip radšej viedol svojich synov iným spôsobom a chcel, aby boli svetskými kňazmi. Kongregácia nasleduje prvotné kresťanské spoločenstvo v tom, že jej príznačná sila nespočíva v množstve jej členov, ale skôr vo vzájomnom poznaní – čím sa môže vzdať úcta známym tváram – a v ozajstnom pute lásky, ktorým ti, čo sú z rovnakej rodiny, môžu byť spojení prostredníctvom každodenných zvyklostí.“ (č. 10-11). Oratoriánske kňazské rúcho je znamením príslušnosti k jednej rodine, spoločného života a vzájomného puta Kristovej lásky. Je zároveň znamením ich pevného rozhodnutia zostať v spoločnej rodine Oratória na celý život v perspektíve budúceho kánonického ustanovenia Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho...

piatok 5. júna 2015

Quarantore za seneckú farnosť a za Oratórium svätého Filipa Neriho

Od 15.00h piatka 5. júna do 7.00h nedele 7. júna 2015 sa opäť podujímame na spoločnú modlitbu Quarantore. V atmosfére slávnosti Božieho Tela a Krvi. Oslavu zavŕšime v nedeľu eucharistickou procesiou ulicami mesta Senec. Tentokrát Vás pozývame pripojiť sa k spoločnému úmyslu za budúcnosť seneckej farnosti a za budúcnosť Oratória svätého Filipa Neriho. Vo farnosti i v Oratóriu nás čakajú totiž zmeny a potrebujeme sa všetci ponoriť do Božej prítomnosti, aby sme lepšie rozpoznávali Boží plán s nami všetkými. A tak Vás pozývame na v poradí 6. Quarantore (40-hodinovú eucharistickú adoráciu) do kaplnky Najsvätejšej Trojice pri Slnečných jazerách v Senci. Spojíme sa v úmysle za budúcnosť seneckej farnosti i nášho Oratória svätého Filipa. Na jednotlivé hodiny sa môžete prihlásiť tu.

utorok 26. mája 2015

Slávenie sviatku svätého Filipa Neriho v Senci

26. mája 2015, na sviatok svätého Filipa Neriho, sme slávnostnou svätou omšou uctili nášho patróna a otca a zároveň sme vstúpili do Jubilejného roka 500. výročia od jeho narodenia. Svätú omšu celebroval otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, spolu s otcom Andrejom Šottníkom a otcom Tomášom Kramplom. Pri svätej omši účinkoval bratislavský zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí pri jezuitskom kostole. Okrem iného zazneli i diela Pierlugiho Palestrinu, duchovného syna svätého Filipa Neriho. Na začiatku svätej omše otec Andrej prečítal Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka. V homílii sa prihovoril otec Juraj. Po svätej omši nasledovala krátka modlitba pri relikvii svätého Filipa Neriho, ktorú napísal blahoslavený John H. Newman, a potom si prítomní osobne uctili relikviu "ex precordiis" svätého Filipa. 


Fotografie zo slávnosti:


pondelok 25. mája 2015

Otvorenie jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho

25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Flipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebroval Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho. Spolu s ním koncelebrovali súčasný generálny prokurátor otec Mário A. Aviles, CO, a apoštolský delegát, prepošt viedenského Oratória, otec Félix Selden, CO, i viacerí oratoriáni z Talianska, Európy i z celého sveta. Našu formačnú komunitu Oratória zastupoval otec Juraj Vittek.


Posolstvo pápeža Františka k jubileu 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho

Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka, k 500. výročiu od narodenia svätého Filipa Neriho:

Najdôstojnejšiemu o. Máriovi Albertovi Avilésovi, CO, generálnemu zástupcovi Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho.

Päťstoročnica od narodenia svätého Filipa Neriho, narodeného vo Florencii 21. júla 1515, mi ponúka radostnú príležitosť duchovne sa spojiť s celou Konfederáciou Oratória, aby sme si pripomenuli toho, ktorý žil šesťdesiat rokov vo večnom meste a zaslúžil si prívlastok "apoštol Ríma". Jeho existenciálna cesta bola hlboko poznačená vzťahom s osobou Ježiša Krista a úsilím nasmerovať naň duše zverené jeho duchovnej starostlivosti. Vo chvíli smrti odporúčal: "Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo by chcel. Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo si žiada." Z tejto zanietenej skúsenosti spoločenstva s Pánom Ježišom sa rodilo Oratórium, cirkevná skutočnosť charakterizovaná intenzívnym a radostným duchovným životom: modlitba, počúvanie a rozhovor o Božom Slove, príprava na hodné prijímanie sviatostí, formácia kresťanského života prostredníctvom dejín svätých a Cirkvi, skutky lásky v prospech najchudobnejších.

sobota 11. apríla 2015

Putovná busta s relikviami sv. Filipa Neriho na Slovensku


Počas jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho putuje po jednotlivých Kongregáciách Oratória po celom svete busta s relikviárom svätého. Bustu požehnal v januári tohto roku Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, sevilský arcibiskup (Španielsko) v kaplnke biskupskej kúrie v Seville v prítomnosti otca generálneho prokurátora Konfederácie Oratórií a predstaviteľov španielskych oratórií. Busta už bola aj vo viedenskom Oratóriu (január 2015), v poľských oratóriách (február-marec). Od apríla je relikviár v nemeckom Aufhausene. Relikviár sa dostal až na Slovensko.

nedeľa 29. marca 2015

Sedem Kristových posledných slov


Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom Marekom Mokošom a s podporou mesta Senec. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci uskutočnili podujatia "Sedem posledných slov" a scénická "Krížová cesta", vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. 

štvrtok 12. marca 2015

Nová webstránka otca Juraja Vitteka

Na novom osobnom webe otca Juraja Vitteka nájdete rozličné informácie, jeho texty, audionahrávky, videá, fotografie...


piatok 30. januára 2015

Quarantore za rodinu počas referenda


Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h. Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Quarantore opäť organizujeme v našej farnosti, tento krát cez víkend (6.-8. februára), počas ktorého sa koná v našej krajine referendum o rodine. Pápež František v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami v Argentíne, ktorým sa chceme v budúcnosti vyhnúť na Slovensku aj terajším referendom o rodine, povedal: "Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok) ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na ochranu pred týmto klamárskym žalobcom nám pošle Ducha Pravdy. Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu. Potrebuje tohto Zástancu, aby nás ochránil pred zvodmi mnohých sofizmov, ktorými sa za každú cenu snažia zdôvodniť tento návrh zákona, a ktoré mätú a klamú ešte aj ľudí dobrej vôle. Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky." 

A tak predkladáme tieto úmysly modlitby :

Za scitlivenie našej krajiny pre nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú morálne hodnoty a antropologické základy našej spoločnosti, za ochranu rodiny, inštitúcie manželstva a výchovy, za úspešné referendum, za budúce hodnotové smerovanie našej krajiny i celej Európy, za rodiny - úplné i neúplné, za vernosť a vytrvalosť v dobrom pre manželov a rodičov, za rodiny v kríze, rozpadnuté rodiny, rozvedených, za opustené deti, ľudí, ktorým chýba rodinné zázemie, za homosexuálne cítiacich ľudí, za vedomie morálnej zodpovednosti pre slovenských i európskych zákonodarcov.


Zapísať sa na jednotlivé hodiny môžte tu: 

Modlitba za rodinu, ktorú zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny:

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.

štvrtok 29. januára 2015

Musica perennis iuventutis

Oratoriáni aj tento rok spolupracujú na organizovaní seneckého hudobného festivalu Musica perennis iuventutis 2015, ktorý organizuje Collegium Wartberg a Slovak Doublebass Club. Program festivalu na tento rok:


utorok 13. januára 2015

Svätý oratoriánsky misionár Sri Lanky - Jozef Vaz

sv. José Vaz
V dekréte, ktorým 24. októbra 2010 bola v Ríme formálne ustanovená naša formačná Komunita Oratória svätého Filipa Neriho, vtedajší generálny prokurátor Konfederácie Oratórií otec Edoardo A. Cerrato, C.O., okrem iného napísal: "Bohu, Najsvätejšej Panne a nášmu otcovi svätému Filipovi Nerimu zverujem novú Komunitu v deň, kedy Cirkev slávi "Svetový deň misií" a prosím "Pána žatvy", aby požehnával túto cestu na orodovanie svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií - na spomienku ktorej Jeho Excelencia, bratislavský arcibiskup, dal svoje povolenie, a na orodovanie blahoslaveného Jozefa Vaz-a, z Oratória v Goa, "najväčšieho misionára Ázie z Ázie" (Ján Pavol II.), ktorého tristoročnicu som ohlásil dnes pre celú oratoriánsku rodinu. Misionár Ázie pre Áziu, misionár kontinentu, na ktorom sa narodil, blahoslavený Jozef Vaz, má čo povedať obrovskému ázijskému kontinentu, ale rovnako má čo povedať aj nám, ktorí žijeme na európskom kontintente. Ten dnes zvlášť potrebuje "novú evanjelizáciu"". Práve blahoslaveného Jozefa Vaz-a dnes pápež František kanonizuje v hlavnom meste Colombo počas svojej návštevy na Srí Lanke. Dnešná liturgia Slova ponúka tento text: "A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní." A Ježiš hovorí v Evanjeliu: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel." Život oddnes oficiálne svätého Jozefa Vaz-a je najlepšou ilustráciou týchto slov. Kanonizácia Jozefa Vaz-a v tomto roku je umocnením slávenia päťstoročnice narodenia svätého Filipa Neriho. Svätý Filip túžil ísť na misie do Indie, ale múdry mních z kláštora v Tre Fontane v Ríme mu odporučil: "Tvoje Indie sú v Ríme." Prostredníctvom blahoslaveného Jozefa Vaz-a sa však táto misia sv. Filipa Neriho predsa len uskutočnila prostredníctvom jedného z jeho nasledovníkov, a to mimoriadnym spôsobom. V roku zasväteného života nám Cirkev ponúka ďalšiu výnimočnú postavu, preniknutú hrdinským misionárskym duchom, plným nádeje.

sobota 3. januára 2015

J.R.R. Tolkien a Oratórium v Birminghame

Dnes 3. januára 2015 je 123 rokov od narodenia J.R.R. Tolkiena, autora svetoznámych bestsellerov Hobbit či Pán prsteňov. Jeho životné osudy sú úzko spojené s birminghamským Oratóriom založeným blahoslaveným J. H. Newmanom. Vyberáme niektoré skutočnosti z jeho života: